REZULTATE  FINALE PENTRU POSTURILE TEMPORAR VACANTE  DE ŞOFER AUTOSANITARĂ II – LA S.A.J. BIHOR

REZULTATE  FINALE

PENTRU POSTURILE TEMPORAR VACANTE 

DE ŞOFER AUTOSANITARĂ II – LA S.A.J. BIHOR

 

 

Stația Oradea

NrCrt Candidați Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 BÂRȚAN SERGIU LUCIAN 70,00 68,33 75.00 71,11 RESPINS
2 BODIU MARIUS DANIEL 85,00 100,00 100,00 95,00 ADMIS
3 FĂT ADRIAN NICOLAE 65,00 77,50 80,00 74.16 RESPINS
4 GÂRDAN EMANUEL CRISTIAN 70,00 80,33 65,00 71.77 RESPINS
5 LAZĂR PAUL ADRIAN 80,00 40,00   RESPINS
6 LUPOU DUMITRU 75,00 10,00   RESPINS
7 MERGE MIRCEA MARIAN 70,00 97,00 62,00 76,33 RESPINS
8 VAȘADI LORAND ADALBERT 80,00 99,66 66,00 81,88 RESPINS

  

Substația Salonta 

NrCrt Candidați Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 ARDELEAN MARIUS OVIDIU 85,00 98,33 absent   RESPINS
2 GALL MIRCEA LOREDAN 75,00 100,00 63,00 79.33 RESPINS
3 ILIE DUMITRU 70,00 89,00 85,00 81,33 ADMIS
4 PAL VASILE DORIN 70,00 97,33 67,00 78,11 RESPINS

 

 

Substația Marghita

NrCrt Candidați Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 GULEȘ GHIȚĂ VLAD 85,00 100,00 100,00 95,00 ADMIS
2 PURCAR MARIUS 50,00 45,66   RESPINS
3 SFERLE DANIEL 80,00 92,33 absent   RESPINS

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

CENTRALIZATOR NOMINAL A REZULTATELOR  Obţinute de candidatul pentru funcţia vacantă de șef depozit SAJ Bihor

CENTRALIZATOR NOMINAL A REZULTATELOR 

Obţinute de candidatul pentru funcţia vacantă de șef depozit SAJ Bihor

 

 

NrCrt Candidati Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 SIM DOREL MARIUS 70 84,33 77,16 ADMIS

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA INTERVIU La concursul susținut pentru ocuparea posturilor temporar vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA INTERVIU

La concursul susținut pentru ocuparea posturilor temporar vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

Stația Oradea

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 BÂRȚAN SERGIU LUCIAN 75 ADMIS
2 BODIU MARIUS DANIEL 100 ADMIS
3 FĂT ADRIAN NICOLAE 80 ADMIS
4 GÂRDAN EMANUEL CRISTIAN 65 ADMIS
5 MERGE MIRCEA MARIAN 62 ADMIS
6 VAȘADI LORAND ADALBERT 66 ADMIS

Substația Salonta 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 ARDELEAN MARIUS OVIDIU ABSENT RESPINS
2 GALL MIRCEA LOREDAN 63 ADMIS
3 ILIE DUMITRU 85 ADMIS
4 PAL VASILE DORIN 67 ADMIS

 

Substația Marghita

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 GULEȘ GHIȚĂ VLAD 100 ADMIS
2 SFERLE DANIEL ABSENT RESPINS

 

         Contestaţie la proba de interviu se poate depune până la data de 27.06.2022 ora 1500, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

CENTRALIZATOR NOMINAL A REZULTATELOR  PENTRU  POSTUL  TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL

CENTRALIZATOR NOMINAL A REZULTATELOR 

PENTRU  POSTUL  TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL

SUBSTAȚIA  BEIUȘ

 

NrCrt Candidati Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 TOMA ADINA RODICA 69,16 98,75 95,00 87,63 ADMIS
2 ROTARU SERGIU ANDREI 47,56 RESPINS

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBĂ PRACTICĂ la proba  practică pentru postul temporar vacant de asistent medical la SAJ Bihor

REZULTAT PROBĂ PRACTICĂ

la proba  practică pentru postul temporar vacant de asistent medical la SAJ Bihor

 

Substația Beiuș

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 TOMA ADINA RODICA 98,75 ADMIS

 

         Contestaţie la proba practică se poate depune până la data de 22.06.2022 ora 1500, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA PRACTICĂ La concursul susținut pentru ocuparea posturilor temporar vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA PRACTICĂ

La concursul susținut pentru ocuparea posturilor temporar vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

Stația Oradea

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 BÂRȚAN SERGIU LUCIAN 68,33 ADMIS
2 BODIU MARIUS DANIEL 100,00 ADMIS
3 FĂT ADRIAN NICOLAE 77,50 ADMIS
4 GÂRDAN EMANUEL CRISTIAN 80,33 ADMIS
5 LAZĂR PAUL ADRIAN 40,00 RESPINS
6 LUPOU DUMITRU 10,00 RESPINS
7 MERGE MIRCEA MARIAN 97,00 ADMIS
8 VAȘADI LORAND ADALBERT 99,66 ADMIS

Substația Salonta 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 ARDELEAN MARIUS OVIDIU 98,33 ADMIS
2 GALL MIRCEA LOREDAN 100,00 ADMIS
3 ILIE DUMITRU 89,00 ADMIS
4 PAL VASILE DORIN 97,33 ADMIS

 

Substația Marghita

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 GULEȘ GHIȚĂ VLAD 100,00 ADMIS
2 PURCAR MARIUS 45,66 RESPINS
3 SFERLE DANIEL 92,33 ADMIS

 

         Contestaţie la proba practică se poate depune până la data de 22.06.2022 ora 1500, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBĂ INTERVIU la proba  de interviu pentru postul temporar vacant de asistent medical la SAJ Bihor

REZULTAT PROBĂ INTERVIU

la proba  de interviu pentru postul temporar vacant de asistent medical la SAJ Bihor

Substația Beiuș

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 TOMA ADINA RODICA 95,00 ADMIS

 

         Contestaţie la proba de interviu se poate depune până la data de 22.06.2022 ora 1500, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNT Validarea dosarelor de înscriere concurs functie Șef Depozit I

 ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de Șef Depozit I în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

      In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 SIM DOREL ADMIS

  

       Contestațiile se pot depune până la data de 22.06.2022 ora 15.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA SCRISĂ La concursul susținut în data de 16.06.2022 pentru ocuparea postului temporar vacant de Asistent medical generalist la Substația Beiuș – SAJ Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut în data de 16.06.2022 pentru ocuparea postului temporar vacant de Asistent medical generalist la Substația Beiuș – SAJ Bihor

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 Toma Adina Rodica 69,16 ADMIS
2 Rotar Sergiu Viorel 47,56 RESPINS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 17.06.2022 ora 15,00, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA SCRISĂ La concursul susținut în data de 16.06.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de șofer autosanitară II la Stația Oradea, Substația Salonta și Substația Marghita – SAJ Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut în data de 16.06.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de șofer autosanitară II la Stația Oradea, Substația Salonta și Substația Marghita – SAJ Bihor

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 BÂRȚAN SERGIU LUCIAN 70,00 ADMIS
2 BODIU MARIUS DANIEL 85,00 ADMIS
3 FĂT ADRIAN NICOLAE 65,00 ADMIS
4 GÂRDAN EMANUEL CRISTIAN 70,00 ADMIS
5 LAZĂR PAUL ADRIAN 80,00 ADMIS
6 LUPOU DUMITRU 75,00 ADMIS
7 MERGE MIRCEA MARIAN 70,00 ADMIS
8 TURZO GABRIEL SEBASTIAN ABSENT RESPINS
9 VAȘADI LORAND ADALBERT 80,00 ADMIS

Substația Salonta 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 ARDELEAN MARIUS OVIDIU 85,00 ADMIS
2 GALL MIRCEA LOREDAN 75,00 ADMIS
3 ILIE DUMITRU 70,00 ADMIS
4 PAL VASILE DORIN 70,00 ADMIS

 

Substația Marghita

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 GULEȘ GHIȚĂ VLAD 85,00 ADMIS
2 PURCAR MARIUS 50,00 ADMIS
3 SFERLE DANIEL 80,00 ADMIS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 17.06.2022 ora 15,00, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK