REZULTAT FINAL la concursul susținut pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS   la SAJ Bihor

REZULTAT FINAL 

la concursul susținut pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS   la SAJ Bihor

 

NrCrt Cod numeric de identificare Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

 

654

 

 

94

 

91.16

 

92.58

  ADMIS
2 582 85 75 80 RESPINS
3 540 50 75 62.50 RESPINS
4 656  

ABSENT

 

ABSENT

 

ABSENT

 

RESPINS

 

Preşedinte comisie concurs

Jr.Matei Eugen

Secretar concurs

Ref. Hălmăgean Mărioara

 

Documentul oficial si formularul de inscriere le gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA INTERVIU la concursul susținut în data de 17.02.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate debutant cu studii superioare în cadrul Serviciului RUNOS la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA INTERVIU

la concursul susținut în data de 17.02.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS   la SAJ Bihor

 

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 654 91,16 ADMIS
2 582 75 ADMIS
3 540 75 ADMIS

 

Contestaţie la proba de interviu se poate depune în  termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv pînă la data de  20.02.2023  ora 1400 la sediul unității sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro

Preşedinte comisie: Jr.Matei Eugen

Secretar  Ref. Hălmagean Mărioara

 

Documentul oficial si formularul de inscriere le gasiti la acest LINK

BORDEROU DE NOTARE  IN URMA CONTESTATIEI la proba  scrisa la concursul susținut în data de 14.02.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS   la SAJ Bihor

BORDEROU DE NOTARE  IN URMA CONTESTATIEI

la proba  scrisa la concursul susținut în data de 14.02.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS   la SAJ Bihor

 

 

Nr.crt.

 

Cod numeric de identificare

 

Total punctaj

 

Observatii

1 582 85 ADMIS
2 540 50 ADMIS
3 654 94 ADMIS

 

             Preşedinte comisie de solutionare contestatii

                          Ec. Nistor Sebastian

 

                                                                             Secretar concurs

                                                             Ref. Halmagean Marioara

 

Documentul oficial si formularul de inscriere le gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA SCRISĂ la concursul susținut în data de 14.02.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

la concursul susținut în data de 14.02.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS   la SAJ Bihor

 

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 582 50 ADMIS
2 656 —- ABSENT
3 540 0 RESPINS
4 654 92 ADMIS

 

Contestaţie la proba scrisă se poate depune în  termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv pînă la data de  15.02.2023  ora 1500 la sediul unității sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro

 

Preşedinte comisie: Jr.Matei Eugen

Secretar  Ref. Hălmagean Mărioara

 

Documentul oficial si formularul de inscriere le gasiti la acest LINK

REZULTATE DOSARE CONCURS referent de specialitate debutant cu studii superioare

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

 

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  referent de specialitate debutant cu studii superioare   în cadrul Serviciului RUNOS la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice

           În urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următoriil candidati au fost declarati admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Cod  Numeric Identificare

Evaluare Dosar Motivul Respingerii
1 540 ADMIS
2 582 ADMIS
3 649 RESPINS HG.1336/2022,art.16 și lit.B din anunțul de concurs-lipsa condiții specifice
4 654 ADMIS
5 656 ADMIS

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de 07.02.2023  ora 1400  la sediul unității,sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

           

Preşedintele comisiei de concurs:

             Jr.Matei Eugen

  Secretar: Ref.Hălmăgean Mărioara

Documentul oficial si formularul de inscriere le gasiti la acest LINK

REZULTATE

 

 

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTATE  FINALE PENTRU POSTURILE VACANTE  DE ŞOFER AUTOSANITARĂ II – LA S.A.J. BIHOR

REZULTATE  FINALE

PENTRU POSTURILE VACANTE  DE ŞOFER AUTOSANITARĂ II – LA S.A.J. BIHOR

 

 

Substația Salonta 

NrCrt Candidați Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 FLORE FLORIN 32,00 Respins
2 GALL MIRCEA LOREDAN 68,00 93,00 93,00 84,66 Respins
3 HEREDEA CRISTIAN ADRIAN 76,00 76,00 88,00 81,66 Respins
4 PAL VASILE 72,00 77,00 93,00 80,66 Respins
5 POPOVICI SANDU PETRICA 56,00 Respins
6 SFERLE DANIEL 64,00 Respins
7 TEPELE COSMIN LIVIU 76,00 70,00 Absent   Respins
8 TURZO GABRIEL SEBASTIAN 52,00 22,00 Respins
9 VASADI LORAND ADALBERT 100 98,00 92,00 96,66 Admis

 

Substația Marghita

NrCrt Candidați Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 BULZA ALEXANDRU 64,00 39,00 Respins
2 FĂT ADRIAN NICOLAE 64,00 73,00 93,00 76,66 Respins
3 MOCA GEORGE ALEXANDRU 100 97,00 93,00 96,66 Admis
4 ROMÂNEAC MARIUS OVIDIU 40,00 Respins

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA INTERVIU La concursul susținut pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA INTERVIU

La concursul susținut pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

 

 

Substația Salonta

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 GALL MIRCEA LOREDAN 93,00 ADMIS
2 HEREDEA CRISTIAN ADRIAN 88,00 ADMIS
3 PAL VASILE 93,00 ADMIS
4 TEPELE COSMIN LIVIU ABSENT
5 VASADI LORAND ADALBERT 92,00 ADMIS

Substația Marghita 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 FĂT ADRIAN NICOLAE 93,00 ADMIS
2 MOCA GEORGE ALEXANDRU 93,00 ADMIS

 

         Contestaţie la proba practică se poate depune până la data de 10.08.2022 ora 1500, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA PRACTICĂ La concursul susținut pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA PRACTICĂ

La concursul susținut pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

 

Substația Salonta 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 GALL MIRCEA LOREDAN 93,00 ADMIS
2 HEREDEA CRISTIAN ADRIAN 76,00 ADMIS
3 PAL VASILE 77,00 ADMIS
4 POPOVICI SANDU PETRICA ABSENT
5 SFERLE DANIEL ABSENT
6 TEPELE COSMIN LIVIU 70,00 ADMIS
7 TURZO GABRIEL SEBASTIAN 22,00 RESPINS
8 VASADI LORAND ADALBERT 98,00 ADMIS

 

Substația Marghita

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 BULZA ALEXANDRU 39,00 RESPINS
2 FĂT ADRIAN NICOLAE 73,00 ADMIS
3 MOCA GEORGE ALEXANDRU 97,00 ADMIS

 

         Contestaţie la proba practică se poate depune până la data de 05.08.2022 ora 1500, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

CENTRALIZATOR NOMINAL A REZULTATELOR Obținute de candidatul pentru funcția vacantă de referent de specialitate I la SAJ Bihor

CENTRALIZATOR NOMINAL A REZULTATELOR

Obținute de candidatul pentru funcția vacantă de referent de specialitate I la SAJ Bihor

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj

probă scrisă

 

Punctaj probă interviu Punctaj final Observații
1 COSTA TRAIAN  LUCIAN 80,00 87,33 83,66 ADMIS

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK