REZULTAT FINAL la examenul susținut pentru postul vacant de referent de specialitate debutant cu studii superioare la biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare,Achiziții Publice,Transport,Apărare Civilă, Evidența Militară la SAJ Bihor

REZULTAT FINAL 

la examenul susținut pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant  cu studii superioare la biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare,Achiziții Publice,Transport,Apărare Civilă, Evidența Militară la SAJ Bihor

NrCrt Cod numeric de identificare Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

 

4073

 

 

31

 

 

—-

                    RESPINS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA SCRISĂ la examenul organizat în data de 30.08.2023 pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate debutant cu studii superioare  la biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare Civilă, Evidența Militară la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

 

               la examenul organizat în data de 30.08.2023 pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate debutant cu studii superioare  la biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare Civilă, Evidența Militară la SAJ Bihor

 

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 4073 31 RESPINS

          Contestaţie la proba scrisă se poate depune în  termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului respectiv pînă la data de  01.09.2023  ora 1400 la sediul unității sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro

      Preşedinte comisie: Ec.Nistor Ioan Sebastian                                                                        Secretar :  Ref. Hălmagean Mărioara

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNT validare dosar de înscriere postului vacant de  referent de specialitate debutant cu studii superioare în cadrul biroului administrativ

ANUNT

Validare dosar de înscriere

 

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  referent de specialitate debutant cu studii superioare   în cadrul biroului administrativ la Serviciul Aprovizionare,Achiziții publice,Transport,Apărare civilă, Evidența militară la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarului de înscriere, următorul candidat a fost declarat admis/respins pentru a participa la urmatoarea probă de concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Cod  Numeric Identificare

Evaluare Dosar Motivul Respingerii
1           4073 ADMIS

 

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de 24.08.2023  ora 1400  la sediul unității,sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT FINAL la examenul susținut pentru postul vacant de referent de specialitate debutant în cadrul serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare Civilă, Evidența Militară la SAJ Bihor

REZULTAT FINAL 

la examenul susținut pentru postul vacant de referent de specialitate debutant în cadrul serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare Civilă, Evidența Militară la SAJ Bihor

 

 

NrCrt Cod numeric de identificare Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

 

3805

 

 

49

 

 

 

RESPINS

 

 

            Manager General   Interimar                                                      Preşedinte comisie concurs

               Dr.Venter Liciniu Cătălin                                                           Ec. Nistor Ioan Sebastian

 

 

 

Secretar concurs

Ref. Lerinț Melissa

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIEI PROBA SCRISĂ la concursul susținut în data de 09.08.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate debutant în cadrul serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare Civilă, Evidența Militară la Serviciul de Ambulanţă  Judeţean Bihor

REZULTAT SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIEI PROBA SCRISĂ

 

                 la concursul susținut în data de 09.08.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate debutant în cadrul serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare Civilă, Evidența Militară la Serviciul de Ambulanţă  Judeţean Bihor.

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 3805 49 RESPINS

Candidatul nemulțumit de nodul de soluționare a contestației se poate adrsa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

 

Preşedinte comisie: Ec. Crainic Felicia

Secretar:  Ref. Lerinț Melissa

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA SCRISĂ la concursul susținut în data de 09.08.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate debutant în cadrul serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare Civilă, Evidența Militară la Serviciul de Ambulanţă  Judeţean Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

                 la concursul susținut în data de 09.08.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate debutant în cadrul serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare Civilă, Evidența Militară la Serviciul de Ambulanţă  Judeţean Bihor

 

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 3805 49,33 RESPINS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune în  termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de  11.08.2023  ora 1400 la sediul unității sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT FINAL la concursul susținut pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS   la SAJ Bihor

REZULTAT FINAL 

la concursul susținut pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS   la SAJ Bihor

 

NrCrt Cod numeric de identificare Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

 

654

 

 

94

 

91.16

 

92.58

  ADMIS
2 582 85 75 80 RESPINS
3 540 50 75 62.50 RESPINS
4 656  

ABSENT

 

ABSENT

 

ABSENT

 

RESPINS

 

Preşedinte comisie concurs

Jr.Matei Eugen

Secretar concurs

Ref. Hălmăgean Mărioara

 

Documentul oficial si formularul de inscriere le gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA INTERVIU la concursul susținut în data de 17.02.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate debutant cu studii superioare în cadrul Serviciului RUNOS la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA INTERVIU

la concursul susținut în data de 17.02.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS   la SAJ Bihor

 

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 654 91,16 ADMIS
2 582 75 ADMIS
3 540 75 ADMIS

 

Contestaţie la proba de interviu se poate depune în  termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv pînă la data de  20.02.2023  ora 1400 la sediul unității sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro

Preşedinte comisie: Jr.Matei Eugen

Secretar  Ref. Hălmagean Mărioara

 

Documentul oficial si formularul de inscriere le gasiti la acest LINK

BORDEROU DE NOTARE  IN URMA CONTESTATIEI la proba  scrisa la concursul susținut în data de 14.02.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS   la SAJ Bihor

BORDEROU DE NOTARE  IN URMA CONTESTATIEI

la proba  scrisa la concursul susținut în data de 14.02.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS   la SAJ Bihor

 

 

Nr.crt.

 

Cod numeric de identificare

 

Total punctaj

 

Observatii

1 582 85 ADMIS
2 540 50 ADMIS
3 654 94 ADMIS

 

             Preşedinte comisie de solutionare contestatii

                          Ec. Nistor Sebastian

 

                                                                             Secretar concurs

                                                             Ref. Halmagean Marioara

 

Documentul oficial si formularul de inscriere le gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA SCRISĂ la concursul susținut în data de 14.02.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

la concursul susținut în data de 14.02.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS   la SAJ Bihor

 

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 582 50 ADMIS
2 656 —- ABSENT
3 540 0 RESPINS
4 654 92 ADMIS

 

Contestaţie la proba scrisă se poate depune în  termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv pînă la data de  15.02.2023  ora 1500 la sediul unității sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro

 

Preşedinte comisie: Jr.Matei Eugen

Secretar  Ref. Hălmagean Mărioara

 

Documentul oficial si formularul de inscriere le gasiti la acest LINK