REZULTAT FINAL la concursul susținut pentru ocuparea posturilor vacante de referent de specialitate debutant cu studii superioare -compartiment achizitii publice și biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară al SAJ Bihor

REZULTAT FINAL 

la concursul susținut pentru ocuparea posturilor vacante de referent de specialitate debutant cu studii superioare -compartiment achizitii publice și biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară al SAJ Bihor

 

 

Compartiment administrativ

NrCrt Cod numeric de identificare Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

5651  

74

 

89,66

81,83 ADMIS
2 5708 58 92 75 RESPINS

 

Compartiment achiziții publice

NrCrt Cod numeric de identificare Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

 

5737

 

58

 

99

 

78,50

ADMIS
2 5761 14,5 RESPINS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA INTERVIU la concursul susținut în data de 24.11.2023 pentru ocuparea posturilor vacante de referent de specialitate debutant cu studii superioare -compartiment achizitii publice și biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară al SAJ Bihor

REZULTAT PROBA INTERVIU

la concursul susținut în data de 24.11.2023 pentru ocuparea posturilor vacante de referent de specialitate debutant cu studii superioare -compartiment achizitii publice și biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară al SAJ Bihor

 

Compartiment administrativ

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 5651 89,66 ADMIS
2 5708 92 ADMIS

 

Compartiment achiziții publice

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 5737 99 ADMIS

 

Contestaţie la proba de interviu se poate depune în  termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv pînă la data de  27.11.2023  ora 1400 la sediul unității sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT FINAL la examenul susținut pentru postul vacant de medic primar medicină de familie –  cu atestat în urgenețe prespitalicești la SAJ Bihor

REZULTAT FINAL 

la examenul susținut pentru postul vacant de medic primar medicină de familie –  cu atestat în urgenețe prespitalicești la SAJ Bihor

 

 

Nr. crt. Cod numeric de identificare Punctaj obținut la proba scrisă Punctaj obținut la proba practică Punctaj Final Observații
1. 5498 51,6 42,5 47,05 RESPINS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA SCRISĂ la examenul organizat în data 21.11.2023 pentru ocuparea posturilor vacante de referent de specialitate debutant cu studii superioare -compartiment achizitii publice și biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară al SAJ Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

 

la examenul organizat în data 21.11.2023 pentru ocuparea posturilor vacante de referent de specialitate debutant cu studii superioare -compartiment achizitii publice și biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară al SAJ Bihor

           Compartiment administrativ

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 5651 74 ADMIS
2 5708 58 ADMIS

       Compartiment achiziții publice

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 5737 58 ADMIS
2 5761 14,5 RESPINS

 

          Contestaţie la proba scrisă se poate depune în  termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului respectiv până la data de  23.11.2023  ora 1000 la sediul unității sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA INTERVIU la examenul susținut în data de 20.11.2023 medic primar medicină de familie – cu atestat în urgențe prespitalicești, în cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat  la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA INTERVIU

la exmaneul susținut în data de 20.11.2023 medic primar medicină de familie – cu atestat în urgențe prespitalicești, în cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat  la SAJ Bihor

 

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 5498 42,5 RESPINS
       
       
       

Contestaţie la proba de interviu se poate depune în  termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de  21.11.2023  ora 1500 la sediul unității sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Validare dosar de înscriere având în vedere organizarea concursului de ocupare a două posturi vacante de  referent de specialitate debutant cu studii superioare în cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară: compartiment achizitii publice și biroul administrativ la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice

ANUNT

Validare dosar de înscriere

 

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a două posturi vacante de  referent de specialitate debutant cu studii superioare în cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară: compartiment achizitii publice și biroul administrativ la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice.

În urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarati admis/respins pentru a participa la concurs:

Compartiment administrativ

 

Nr.crt.

 

Cod Numeric Identificare

 

Evaluare Dosar

Motivul Respingerii
1 5651 ADMIS  
2 5708 ADMIS  

 

Compartiment achiziții

 

Nr.crt.

 

Cod Numeric Identificare

 

Evaluare Dosar

Motivul Respingerii
1 5737 ADMIS  
2 5761 ADMIS  
3 5786 RESPINS Lipsă condiții specifice conform Anunț Concurs lit.B1

 

         Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea

rezultatelor respectiv până la data de 17.11.2023  ora 1400  la sediul unității,sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA SCRISĂ la concursul susținut în data de 15.11.2023 pentru postul vacant medic primar medicină de familie – cu atestat în urgențe prespitalicești, în cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

                 la concursul susținut în data de 15.11.2023 pentru postul vacant medic primar medicină de familie – cu atestat în urgențe prespitalicești, în cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat la Serviciul de Ambulanţă  Judeţean Bihor

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 5498 51,6 ADMIS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT FINAL la examenul susținut pentru postul vacant de referent de specialitate debutant cu studii superioare la biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare,Achiziții Publice,Transport,Apărare Civilă, Evidența Militară la SAJ Bihor

REZULTAT FINAL 

la examenul susținut pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant  cu studii superioare la biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare,Achiziții Publice,Transport,Apărare Civilă, Evidența Militară la SAJ Bihor

NrCrt Cod numeric de identificare Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

 

4073

 

 

31

 

 

—-

                    RESPINS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA SCRISĂ la examenul organizat în data de 30.08.2023 pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate debutant cu studii superioare  la biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare Civilă, Evidența Militară la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

 

               la examenul organizat în data de 30.08.2023 pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate debutant cu studii superioare  la biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare Civilă, Evidența Militară la SAJ Bihor

 

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 4073 31 RESPINS

          Contestaţie la proba scrisă se poate depune în  termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului respectiv pînă la data de  01.09.2023  ora 1400 la sediul unității sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro

      Preşedinte comisie: Ec.Nistor Ioan Sebastian                                                                        Secretar :  Ref. Hălmagean Mărioara

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNT validare dosar de înscriere postului vacant de  referent de specialitate debutant cu studii superioare în cadrul biroului administrativ

ANUNT

Validare dosar de înscriere

 

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  referent de specialitate debutant cu studii superioare   în cadrul biroului administrativ la Serviciul Aprovizionare,Achiziții publice,Transport,Apărare civilă, Evidența militară la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarului de înscriere, următorul candidat a fost declarat admis/respins pentru a participa la urmatoarea probă de concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Cod  Numeric Identificare

Evaluare Dosar Motivul Respingerii
1           4073 ADMIS

 

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de 24.08.2023  ora 1400  la sediul unității,sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK