Anunt privind achizitia de “Lucrari  de reparatii capitale la cladirea Statiei de Ambulanta Oradea – schimbarea Invelitoare Acoperis Corp Cladire C2 (Corp B)”

 

Anunt privind achizitia de “Lucrari  de reparatii capitale la cladirea Statiei de Ambulanta Oradea – schimbarea Invelitoare Acoperis Corp Cladire C2 (Corp B)”

 

 

Prin prezenta, vă invităm să depuneti oferta de preț, pentru atribuirea prin achiziție directă a contractului de lucrari: Lucrari  de reparatii capitale la cladirea Statiei de Ambulanta Oradea – schimbarea Invelitoare Acoperis Corp Cladire C2 (Corp B)”

Codul CPV:  45261900-3 Lucrari de reparare si de intretinere de acoperisurI

Sursa de finanţare: Fonduri proprii

Valoarea estimata fara  TVA: 405.000 RON

 

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Data limită de depunere:  26.02.2024, ora 15:00.

 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Modul de finalizare a achiziției directe: semnare contract.

 

Executantul va constitui garanția de bună execuție, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, în procent de 5 % din valoarea contractului fără TVA. Restituirea garanției de bună execuție:

 

 • 70% din valoarea garanţiei aferentă lucrărilor de execuţie în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acesta dată pretenții asupra ei;
 • 30% din valoarea garanţiei aferentă lucrărilor de execuţie la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finala, în termen de 14 zile de la încheierea acestuia.

 

Modul de întocmire a ofertei:

 

Oferta dvs. în formă scrisă va fi trimisă în original sau xerocopie cu mentiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagina, în plic și/sau în formă electronică prin e-mail semnate electronic de catre reprezentantul legal sau persoana imputernicita la adresele menționate mai jos:

Serviciul Judetean de Ambulanta Bihor

Se va specifica:  In atentia departamentului achizitii

Adresa: Str. Evreilor Deportati nr.24, cod postal 410078

sau

Email: sebastian.nistor@ambulantabihor.ro

 

In cazul in care oferta se va transmite in format fizic, pe plicul exterior se vor menţiona:

„Ofertă pentru achiziţia Lucrari  de reparatii capitale la cladirea Statiei de Ambulanta Oradea – schimbarea Invelitoare Acoperis Corp Cladire C2 (Corp B),

„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA: 26.02.2024, ora 15:00 “.

 

 • adresa autorității contractante

 

Plicul va conține:

           – Anexa nr. 1: Descrierea lucrarilor de reparatii; Devizul cantitativ

           – Anexa nr. 2: Modele de formulare

            – Anexa nr. 3: model Contract de lucrari, semnat de reprezentantul autorizat al ofertantului şi ştampilat pentru acceptarea modelului

            – Anexa nr. 4: Formularul de ofertă.

 

 • Propunerea financiară – se va completa conform formularului de ofertă anexat şi va conţine preţul  total fara TVA perceput pentru produsele care fac obiectul prezentei achiziţii, exprimat în lei cu TVA 19 %. Ofertantul va completa şi va depune oferta de preț pentru lucrarile ofertate, conform anexei nr 4.
 • Propunerea tehnică – se va completa conform formularului de ofertă, anexa nr 1, si va conţine o descriere a lucrarilor care fac obiectul prezentei achiziţii, în conformitate cu Caietul de sarcini.

Documentele oficiale, anuntul si anexa le gasiti la acest LINK

Transparenta achizitii publice 2024

                   Serviciul de Ambulanță Județean Bihor pune la dispozitie pentru transparenta urmatoarele documente:

Plan de achizitii a SAJ Bihor pe 2024

Anexa PAPP pentru anul 2024

 

COMUNICAT DE PRESĂ- Investiție Centrală fotovoltaică – SAJ Bihor

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 Subiect: Investiție Centrală fotovoltaică – SAJ Bihor

                 Serviciul de Ambulanță Județean Bihor a implementat proiectul de investiții pentru instalarea unei Centrale fotovoltaice în vederea optimizării consumului de energie electrică.

                 Conștienți fiind de faptul că sustenabilitatea viitorului nostru constă în utilizarea surselor alternative, cum ar fi energia regenerabilă, fiind totodată atenți la politicile de protecție a mediului, Serviciul de Ambulanță Județean Bihor a demarat în prima parte a acestui an un proiect de investiție, pentru instalarea unei centrale fotovoltaice, proiect finanțat de către Ministerul Sănătății.

                 Obiectivul general al acestei investiții a fost de la bun început dorința de eficientizare a consumului de energie electrică din cadrul stației centrale Oradea, SAJ Bihor devenind astfel primul serviciu de ambulanță din țară cu o centrală cu panouri fotovoltaice.

                 Din punct de vedere al caracteristicilor tehnice, centrala este amplasată pe acoperișurile clădirilor, intinsă pe o suprafață de aproximativ 665 m², fiind montate nu mai puțin de 250 de panouri, dispuse de la Est la Vest, având o putere instalată în panouri de 140 kWp și o putere instalată în invertoare de 140 kW. Raportat în cifre, la nivelul județului Bihor, consumul de curent anual se ridică la 280 MW (raportat la anul 2022) pentru toate substațiile de la nivelul SAJ Bihor, iar centrala fotovoltaică va produce anual 140,73 MW, acoperind astfel jumătate din consumul celor 11 substații din cadrul SAJ Bihor.

                 Investiția s-a ridicat la valoarea de 859.000 lei plus 5% TVA, finanțată în întregime din bugetul Ministerului Sănătății, primind ordinul de începere a lucrărilor la 29 mai 2023, iar procesul-verbal de recepție a lucrărilor a fost semnat la 17 iulie 2023. Începând cu 25 septembrie 2023, SAJ Bihor a finalizat și ultima etapa a acestei investiții, devenind prosumator!

                 „Vedem cum zi de zi, tot mai multe tehnologii se dezvoltă în vederea punerii în aplicare a politicilor de protecție a mediului, motiv pentru care am considerat că trebuie să ne aliniem acestor politici, dacă ne dorim să lăsăm în urma noastră un mediu mai bun, sustenabil și mai curat pentru copiii noștri. Totodată, este o mare bucurie pentru noi, să fim primul serviciu din țară ce reușește să își eficentizeze consumul de energie, adaptat politicilor actuale de mediu.  ” – Dr. Liciniu Venter, managerul general al SAJ Bihor.

                 Aducem mulțumiri în desfășurarea acestui proiect important pentru SAJ Bihor, domnului ministru al Sănătății, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, precum și domnilor prof. univ. dr. Florian Bodog, senator și fost ministru al Sănătății și dr. Aurel Mohan, fost secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, pentru deschiderea față de acest proiect al SAJ Bihor și pentru sprijinul constant și neîngrădit.

 

Anunt privind achizitia de lucrari de montaj „Sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice”

Anunt privind achizitia de lucrari de montaj „Sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice”

Prin prezenta, vă invităm să depuneti oferta de preț, pentru atribuirea prin achiziție directă a contractului de lucrari: „Sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice”

 

Codul CPV:  45261215-4 – Lucrari de acoperire cu panouri solare

Sursa de finanţare: Fonduri proprii

 

Valoarea estimata fara  TVA: 872.650 RON

 

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Data limită de depunere:  21.04.2023, ora 12:00.

 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Modul de finalizare a achiziției directe: semnare comandă/contract.

 

Executantul va constitui garanția de bună execuție, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, în procent de 5 % din valoarea contractului fără TVA. Restituirea garanției de bună execuție:

 

 • 70% din valoarea garanţiei aferentă lucrărilor de execuţie în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acesta dată pretenții asupra ei;
 • 30% din valoarea garanţiei aferentă lucrărilor de execuţie la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finala, în termen de 14 zile de la încheierea acestuia.

 

 

Modul de întocmire a ofertei:

 

– Oferta se va depune în plic închis la sediul Serviciului de Ambulanță Județean  Bihor, str.Evreilor Deportați nr. 24, Secretariat, loc. Oradea, jud. Bihor.

 

-Ofertele semnate, ștampilate și scanate se pot trimite și pe e-mail: sebastian.nistor@ambulantabihor.ro

 

Pe plicul exterior se vor menţiona:

„Ofertă pentru achiziţia Sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice,

„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA: 21.04.2023, ora 12:00 “.

 

 • adresa autorității contractante

 

Plicul va conține:

 

 • Formularul Informații generale;

 

 • Declarație/informații cu privire la participarea la procedura de atribuire cu oferta/solicitarea de participare independentă;

 

 • Declarație privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese din legea 98/2016.

 

 • Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt:
  • Venter Liciniu Cătălin- Manager general interimar;
  • Lerinț Simona Petronela – director economic;
  • Nistor Ioan Sebastian– Șef serviciu achiziții.

 

 

 • Propunerea financiară – se va completa conform formularului de ofertă anexat şi va conţine preţul  total

 

perceput pentru produsele care fac obiectul prezentei achiziţii, exprimat în lei cu TVA 5 %, conform art. 291, alin. 3, lit. q.Ofertantul va completa şi depune prețul pentru bunurile ofertate, conform formularului publicat.

 

 

 • Propunerea tehnică – va conţine o descriere a produselor care fac obiectul prezentei achiziţii, în conformitate şi corespondenţă cu Caietul de sarcini.

 

Documentele oficiale, metodologie, tematica si bibliografie si formularul de inscriere le gasiti la acest LINK

Transparenta achizitii publice 2022

                   Serviciul de Ambulanță Județean Bihor pune la dispozitie pentru transparenta urmatoarele documente:

Plan de achizitii a SAJ Bihor pe 2022

Anexa PAPP pentru anul 2022

 

Transparenta achizitii publice 2020

                   Serviciul de Ambulanță Județean Bihor pune la dispozitie pentru transparenta urmatoarele documente:

Plan de achizitii a SAJ Bihor pe 2020

Lista contractelor de achizitie publica pentru anul 2020

 

Transparenta achizitii publice 2018

                   Serviciul de Ambulanță Județean Bihor pune la dispozitie pentru transparenta urmatoarele documente:

Centralizator contracte anul 2018

Lista contractelor cu SAJ Bihor

Plan de achizitii a SAJ Bihor pe 2018

 

Anunt invitatie participare achizitii publice

                   Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, face cunoscut faptul că a publicat in sistemul SEAP detalii pentru „Servicii de masurare prize de pamant – paratrasnet”; numar anunt: 400901/07.03.2017, avand ca obiect realizarea de lucrari privind servicii de masurare a prizelor de pamant-paratrasnet din dotarea substatiilor de ambulanta a SAJ Bihor.

Data limita de depunere a contractelor: 15.03.2017 ora 15:00

Copia documentului oficial o gasiti aici.

Anunt depunere oferte

                   Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, face cunoscut faptul că organizează  în data de 06.06.2016 ,ora 1000 , la sediul instituției o comparare  de oferte pentru achiziția de  „Diverse lucrari specializate de constructii”; cod CPV  45262600-7 , avand ca obiect realizarea de lucrari privind amenajarea unei incaperi pentru depozitarea temporara a deseurilor biologice periculoase la sediul substatiei Beius.

Durata contractului: de la atribuire – 30.06.2016

Informatii privind leaborarea devizelor de lucrari se pot solicita de la sediul institutiei  str.Suvevei, nr.24,Oradea, Biroul Administrativ, începând cu data de 26.05.2016, ora 1000. 

Copia documentului oficial o gasiti aici.

Servicii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare

                   Serviciul de Ambulanță Județean Bihor , face cunoscut faptul că organizează  în data de 7.03.2016 ,ora 1000 , la sediul instituției o comparare  de oferte pentru achiziția de  „Servicii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare”. cod CPV  90921000-9 Servicii de dezinfectie si de dezinsectie, 90923000-3 Servicii de deratizare.

Durata contractului: de la atribuire – 31.12.2016

Documentația de atribuire pentru achiziția acestor servicii se poate ridica de la sediul instituției str.Suvevei, nr.24,Oradea, Serviciul Aprovizionare , începând cu data de 29.02.2016, ora 1000. 

Copia documentului oficial o gasiti aici.