Anunt privind achizitia de “Lucrari  de reparatii capitale la cladirea Statiei de Ambulanta Oradea – schimbarea Invelitoare Acoperis Corp Cladire C2 (Corp B)”

 

Anunt privind achizitia de “Lucrari  de reparatii capitale la cladirea Statiei de Ambulanta Oradea – schimbarea Invelitoare Acoperis Corp Cladire C2 (Corp B)”

 

 

Prin prezenta, vă invităm să depuneti oferta de preț, pentru atribuirea prin achiziție directă a contractului de lucrari: Lucrari  de reparatii capitale la cladirea Statiei de Ambulanta Oradea – schimbarea Invelitoare Acoperis Corp Cladire C2 (Corp B)”

Codul CPV:  45261900-3 Lucrari de reparare si de intretinere de acoperisurI

Sursa de finanţare: Fonduri proprii

Valoarea estimata fara  TVA: 405.000 RON

 

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Data limită de depunere:  26.02.2024, ora 15:00.

 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Modul de finalizare a achiziției directe: semnare contract.

 

Executantul va constitui garanția de bună execuție, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, în procent de 5 % din valoarea contractului fără TVA. Restituirea garanției de bună execuție:

 

 • 70% din valoarea garanţiei aferentă lucrărilor de execuţie în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acesta dată pretenții asupra ei;
 • 30% din valoarea garanţiei aferentă lucrărilor de execuţie la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finala, în termen de 14 zile de la încheierea acestuia.

 

Modul de întocmire a ofertei:

 

Oferta dvs. în formă scrisă va fi trimisă în original sau xerocopie cu mentiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagina, în plic și/sau în formă electronică prin e-mail semnate electronic de catre reprezentantul legal sau persoana imputernicita la adresele menționate mai jos:

Serviciul Judetean de Ambulanta Bihor

Se va specifica:  In atentia departamentului achizitii

Adresa: Str. Evreilor Deportati nr.24, cod postal 410078

sau

Email: sebastian.nistor@ambulantabihor.ro

 

In cazul in care oferta se va transmite in format fizic, pe plicul exterior se vor menţiona:

„Ofertă pentru achiziţia Lucrari  de reparatii capitale la cladirea Statiei de Ambulanta Oradea – schimbarea Invelitoare Acoperis Corp Cladire C2 (Corp B),

„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA: 26.02.2024, ora 15:00 “.

 

 • adresa autorității contractante

 

Plicul va conține:

           – Anexa nr. 1: Descrierea lucrarilor de reparatii; Devizul cantitativ

           – Anexa nr. 2: Modele de formulare

            – Anexa nr. 3: model Contract de lucrari, semnat de reprezentantul autorizat al ofertantului şi ştampilat pentru acceptarea modelului

            – Anexa nr. 4: Formularul de ofertă.

 

 • Propunerea financiară – se va completa conform formularului de ofertă anexat şi va conţine preţul  total fara TVA perceput pentru produsele care fac obiectul prezentei achiziţii, exprimat în lei cu TVA 19 %. Ofertantul va completa şi va depune oferta de preț pentru lucrarile ofertate, conform anexei nr 4.
 • Propunerea tehnică – se va completa conform formularului de ofertă, anexa nr 1, si va conţine o descriere a lucrarilor care fac obiectul prezentei achiziţii, în conformitate cu Caietul de sarcini.

Documentele oficiale, anuntul si anexa le gasiti la acest LINK

Transparenta achizitii publice 2024

                   Serviciul de Ambulanță Județean Bihor pune la dispozitie pentru transparenta urmatoarele documente:

Plan de achizitii a SAJ Bihor pe 2024

Anexa PAPP pentru anul 2024

 

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen, în data de 12.02.2024, pentru promovarea unor conducători autosanitară la funcția superioară.

 

Condiţii specifice de promovare din șofer autosanitară II, în șofer autosanitară I:

 • 3 ani vechime ca șofer autosanitară II.

Condiţii specifice de promovare din șofer autosanitară I, în ambulanțier:

 • 3 ani vechime ca șofer autosanitară I.

 

Examenul se va desfășura în data de 14.02.2024, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

 1. O.U.G. nr.195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 2. H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordin M.S.P. nr.2011/22.11.2007 și al M.I.R.A. nr.21386/27.11.2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească;

 

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Evreilor Deportați, nr .24, Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

 

Manager general interimar                                                                  Şef Serviciu Juridic și RUNOS

Dr. Venter Liciniu                                                                               Jr. Matei Eugen

 

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Raport lunar – 2024

Raport ANUL 2024

Raport luna DECEMBRIE 2024

Raport luna NOIEMBRIE 2024

Raport luna OCTOMBRIE 2024

Raport luna SEPTEMBRIE 2024

Raport luna AUGUST 2024

Raport luna IULIE 2024

Raport luna IUNIE 2024

Raport luna MAI 2024

Raport luna APRILIE 2024

Raport luna MARTIE 2024

Raport luna FEBRUARIE 2024

Raport luna IANUARIE 2024

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE conducători autosanitară la funcția superioară

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

  

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen, în data de 12.02.2024, pentru promovarea unor conducători autosanitară la funcția superioară.

Condiţii specifice de promovare din șofer autosanitară II, în șofer autosanitară I:

 • 3 ani vechime ca șofer autosanitară II.

Examenul se va desfășura în data de 12.02.2024, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

 1. O.U.G. nr.195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 2. H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordin M.S.P. nr.2011/22.11.2007 și al M.I.R.A. nr.21386/27.11.2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească;

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Evreilor Deportați, nr .24, Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

     

Documentul oficial il gasiti la acest LINK