REZULTAT FINAL la concursul susținut pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS   la SAJ Bihor

REZULTAT FINAL 

la concursul susținut pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS   la SAJ Bihor

 

NrCrt Cod numeric de identificare Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

 

654

 

 

94

 

91.16

 

92.58

  ADMIS
2 582 85 75 80 RESPINS
3 540 50 75 62.50 RESPINS
4 656  

ABSENT

 

ABSENT

 

ABSENT

 

RESPINS

 

Preşedinte comisie concurs

Jr.Matei Eugen

Secretar concurs

Ref. Hălmăgean Mărioara

 

Documentul oficial si formularul de inscriere le gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA INTERVIU la concursul susținut în data de 17.02.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate debutant cu studii superioare în cadrul Serviciului RUNOS la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA INTERVIU

la concursul susținut în data de 17.02.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS   la SAJ Bihor

 

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 654 91,16 ADMIS
2 582 75 ADMIS
3 540 75 ADMIS

 

Contestaţie la proba de interviu se poate depune în  termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv pînă la data de  20.02.2023  ora 1400 la sediul unității sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro

Preşedinte comisie: Jr.Matei Eugen

Secretar  Ref. Hălmagean Mărioara

 

Documentul oficial si formularul de inscriere le gasiti la acest LINK

BORDEROU DE NOTARE  IN URMA CONTESTATIEI la proba  scrisa la concursul susținut în data de 14.02.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS   la SAJ Bihor

BORDEROU DE NOTARE  IN URMA CONTESTATIEI

la proba  scrisa la concursul susținut în data de 14.02.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS   la SAJ Bihor

 

 

Nr.crt.

 

Cod numeric de identificare

 

Total punctaj

 

Observatii

1 582 85 ADMIS
2 540 50 ADMIS
3 654 94 ADMIS

 

             Preşedinte comisie de solutionare contestatii

                          Ec. Nistor Sebastian

 

                                                                             Secretar concurs

                                                             Ref. Halmagean Marioara

 

Documentul oficial si formularul de inscriere le gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA SCRISĂ la concursul susținut în data de 14.02.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

la concursul susținut în data de 14.02.2023 pentru postul vacant de referent de specialitate  debutant cu studii superioare  în cadrul Serviciului RUNOS   la SAJ Bihor

 

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 582 50 ADMIS
2 656 —- ABSENT
3 540 0 RESPINS
4 654 92 ADMIS

 

Contestaţie la proba scrisă se poate depune în  termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv pînă la data de  15.02.2023  ora 1500 la sediul unității sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro

 

Preşedinte comisie: Jr.Matei Eugen

Secretar  Ref. Hălmagean Mărioara

 

Documentul oficial si formularul de inscriere le gasiti la acest LINK

Raport lunar – 2023

Raport ANUL 2023

Raport luna DECEMBRIE 2023

Raport luna NOIEMBRIE 2023

Raport luna OCTOMBRIE 2023

Raport luna SEPTEMBRIE 2023

Raport luna AUGUST 2023

Raport luna IULIE 2023

Raport luna IUNIE 2023

Raport luna MAI 2023

Raport luna APRILIE 2023

Raport luna MARTIE 2023

Raport luna FEBRUARIE 2023

Raport luna IANUARIE 2023

REZULTATE DOSARE CONCURS referent de specialitate debutant cu studii superioare

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

 

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  referent de specialitate debutant cu studii superioare   în cadrul Serviciului RUNOS la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice

           În urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următoriil candidati au fost declarati admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Cod  Numeric Identificare

Evaluare Dosar Motivul Respingerii
1 540 ADMIS
2 582 ADMIS
3 649 RESPINS HG.1336/2022,art.16 și lit.B din anunțul de concurs-lipsa condiții specifice
4 654 ADMIS
5 656 ADMIS

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de 07.02.2023  ora 1400  la sediul unității,sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

           

Preşedintele comisiei de concurs:

             Jr.Matei Eugen

  Secretar: Ref.Hălmăgean Mărioara

Documentul oficial si formularul de inscriere le gasiti la acest LINK

Declaratii avere si interese 2023

Declaratiile de avere si interese ale conducerii SAJ Bihor 2023

Manager General

dr. VENTER Liciniu

2023: declaratii de avere  |  declaratii de interese

—————————————————-

Director medical

dr. NEGRINI Sever Cornelius

2023: declaratii de avere  |  declaratii de interese

—————————————————-

Director economic

ec. LERINT Simona

2023: declaratii de avere  |  declaratii de interese

—————————————————-

Director tehnic

MORARET Cornel

2023: declaratii de avere  |  declaratii de interese

—————————————————-

Asistent sef

as. GENCSI Laszlo

2023: declaratii de avere  |  declaratii de interese

—————————————————-

Sef serviciu RUNOS

MATEI Eugen

2023: declaratii de avere  |  declaratii de interese

—————————————————-

Sef serviciu financiar contabil

CRAINIC Felicia

2023: declaratii de avere  |  declaratii de interese

—————————————————-

Sef serviciu miscare exploatare auto

CABAI Mihai

2023: declaratii de avere  |  declaratii de interese

—————————————————-

Sef Serviciu Achizitii Publice

ref. NISTOR Sebastian

2023: declaratii de avere  |  declaratii de interese

—————————————————-

Sef Serviciu Administrativ

PORUMB Irina

2023: declaratii de avere  |  declaratii de interese

—————————————————-