REZULTAT FINAL  la examenul susținut în data de 13.05.2024 pentru postul vacant de referent de specialitate gradul II cu studii superioare din cadrul Compartimentului Telecomunicații, poziția 428 din statul de funcții

REZULTAT FINAL 

la examenul susținut în data de 13.05.2024 pentru postul vacant de referent de specialitate gradul II cu studii superioare din cadrul Compartimentului Telecomunicații, poziția 428 din statul de funcții

 

NrCrt Cod numeric de identificare Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

 

2189

 

80

 

85,33

 

82,66

                    ADMIS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA INTERVIU la examenul susținut în data de 13.05.2024 pentru postul vacant de referent de specialitate gradul II cu studii superioare din cadrul Compartimentului Telecomunicații, poziția 428 din statul de funcții

REZULTAT PROBA INTERVIU

la examenul susținut în data de 13.05.2024 pentru postul vacant de referent de specialitate gradul II cu studii superioare din cadrul Compartimentului Telecomunicații, poziția 428 din statul de funcții

Nr. Crt.

Candidat

Punctaj

obţinut

Observații

1

2189

85.33

ADMIS

Contestaţia la proba de interviu se poate depune în data de 14.05.2024 până la ora 15.00 la sediul unitătii ,serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA SCRISĂ la examenul susținut în data de 13.05.2024 pentru postul vacant de referent de specialitate gradul II cu studii superioare din cadrul Compartimentului Telecomunicații, poziția 428 din statul de funcții

REZULTAT PROBA SCRISĂ

la examenul susținut în data de 13.05.2024 pentru postul vacant de referent de specialitate gradul II cu studii superioare din cadrul Compartimentului Telecomunicații, poziția 428 din statul de funcții

Nr. Crt.

Cod Numeric Identificare

Punctaj

obţinut

Observații

1

2189

80

ADMIS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune în  termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de  14.05.2024  ora 1500 la sediul unității sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro

          Contestaţie la proba scrisă se poate depune în  termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de  14.05.2024  ora 1500 la sediul unității sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Anunț modificare a calendarului la cncursul pentru postul vacant de referent de specialitate gradul II – compartiment Telecomunicații

Anunț modificare a calendarului la cncursul pentru postul vacant de referent de specialitate gradul II – compartiment Telecomunicații

 

Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în localitatea Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I 7551740, prin reprezentant legal dr. Venter Liciniu Cătălin, în calitate de Manager interimar.

 

Prin prezenta anunțăm modificarea calendarului de concurs după cum urmează:

  • Proba scrisă: 13.05.2024, ora 11:00;
  • Afișare rezultate la proba scrisă: 13.05.2024, ora 15:00;
  • Depunere contestație la proba scrisă: 14.05.2024, ora 15:00;
  • Soluționare contestație proba scrisă: 15.05.2024, ora 11:00;
  • Afișare rezultat contestație: 16.05.2024, ora 14:00;
  • Proba interviu 17.05.2024, ora 10:00;
  • Afișare rezultate proba privind interviul: 17.05.2024, ora 14:00;
  • Depunere contestație la proba privind interviul: 18.05.2024, ora 15:00;
  • Soluționare contestație proba practică: 19.05.2024, ora 11:00;
  • Afișare rezultate finale: 20.05.2024, ora 15:00;

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea funcțiilor de Șofer Autosanitară II la S.A.J Bihor de la pozițiile 119, 183, 206, 272

REZULTAT FINAL 

la concursul pentru ocuparea funcțiilor de Șofer Autosanitară II la S.A.J Bihor de la pozițiile 119, 183, 206, 272

 

 

Poziția 119 – Substația Săcuieni

 

 

Cod Numeric Identificare

 

Punctaj probă scrisă

 

Punctaj probă practică

 

Punctaj probă interviu

 

Punctaj Total

 

Admis/ Respins

1958 55,00 69,33 68,33 64,22 Respins
1990 65,00 88,66 71,66 75,11 Respins
1935 92,50 95,50 91,66 93,22 Admis
1987 75,00 94,33 81,66 83,66 Respins

 

 

Poziția 183 – Substația Bratca

 

 

Cod Numeric Identificare

 

Punctaj probă scrisă

 

Punctaj probă practică

 

Punctaj probă interviu

 

Punctaj Total

 

Admis/ Respins

2019 92,50 84,33 96,66 91,16 Admis
1960 62,50 59,66 83,33 68,50 Respins
1854 52,50 90,00 76,66 73,05 Respins
1869 60,00 97,33 85,00 80,78 Respins

 

  

Poziția 260 – Substația Marghita v    

 

 

Cod Numeric Identificare

 

Punctaj probă scrisă

 

Punctaj probă practică

 

Punctaj probă interviu

 

Punctaj Total

 

Admis/ Respins

2022 100 91,16 91,66 94,27 Admis
1902 62,50 80,33 70,00 70,94 Respins

 

 

 

Poziția 272 – Substația Suplacul de Barcău

 

 

Cod Numeric Identificare

 

Punctaj probă scrisă

 

Punctaj probă practică

 

Punctaj probă interviu

 

Punctaj Total

 

Admis/ Respins

1959 50,00 50,83 68,33 56,39 Respins
1832 95,50 99,00 100 98,17 Admis

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL LA PROBA DE INTERVIU la concursul susținut în data de 25.04.2024 pentru posturile vacante de șoferi autosanitară II la S.A.J. Bihor, pozițiile 119, 183, 260, 272

ANUNȚ

PRIVIND REZULTATUL LA PROBA DE INTERVIU

                 la concursul susținut în data de 25.04.2024 pentru posturile vacante de șoferi autosanitară II la S.A.J. Bihor, pozițiile 119, 183, 260, 272

 

 

Poziția 119 – Substația Săcuieni

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
1958 68,33 Admis
1990 71,66 Admis
1935 91,66 Admis
1987 81,66 Admis

 

Poziția 183 – Substația Bratca

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
2019 96,66 Admis
2011 48,33 Respins
1960 83,33 Admis
1951 Absent Respins
1917 Absent Respins
1854 76,66 Admis
1869 85,00 Admis

 

Poziția 260 – Substația Marghita

 

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
2022 91,66 Admis
1940 Absent Respins
1902 70,00 Admis

 

Poziția 272 – Substația Suplacul de Barcău

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
1959 68,33 Admis
1832 100 Admis

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de 26.04.2024  ora 1500  la sediul unității, sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

               Rezultatele finale se afișează în data de 29.04.2024 ora 15:00.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ  Privind rezultatul selecției dosarelor  pentru postul de referent de specialitate gradul II cu studii superioare, în cadrul cadrul compartimentului Telecomunicatii – poziție 428 din statul de funcții al S.A.J.

ANUNȚ

 Privind rezultatul selecției dosarelor

 pentru postul de referent de specialitate gradul II cu studii superioare, în cadrul cadrul compartimentului Telecomunicatii – poziție 428 din statul de funcții al S.A.J.

  

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  referent de specialitate cu studii superioare, în cadrul compartimentului Telecomunicatii – poziție 428 din statul de funcții al S.A.J., conform prevederilor H.G.nr.1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice.

 

În urma verificării de către comisia de concurs a dosarului de înscriere, următorul candidat a fost declarat ADMIS pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Cod Numeric Identificare

Evaluare Dosar Motivul Respingerii
1 2189 ADMIS  

 

 

Proba scrisă se va desfășura în data de 07.05.2024, ora 11:00, la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor.

 

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL LA PROBA PRACTICĂ la concursul susținut în data de 15.04.2024 pentru posturile vacante de șoferi autosanitară II la S.A.J. Bihor, pozițiile 119, 183, 260, 272

ANUNȚ

PRIVIND REZULTATUL LA PROBA PRACTICĂ

                 la concursul susținut în data de 15.04.2024 pentru posturile vacante de șoferi autosanitară II la S.A.J. Bihor, pozițiile 119, 183, 260, 272

 

Poziția 119 – Substația Săcuieni

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
1958 69,33 ADMIS
1990 88,66 ADMIS
2058 ABSENT RESPINS
1935 95,50 ADMIS
1987 94,33 ADMIS

 

Poziția 183 – Substația Bratca

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
2019 84,33 ADMIS
2011 67,83 ADMIS
1960 59,66 ADMIS
1951 66,16 ADMIS
1917 64,16 ADMIS
1854 90 ADMIS
1869 97,33 ADMIS

  

Poziția 260 – Substația Marghita

 

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
2022 91,16 ADMIS
1940 83,66 ADMIS
1902 80,33 ADMIS

 

Poziția 272 – Substația Suplacul de Barcău

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
1959 50,83 ADMIS
1832 99 ADMIS

 

 

 

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de 23.04.2024  ora 1400  la sediul unității, sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

 

Proba interviu se va desfășura în data de 25.04.2024, de la ora 10:00, la sediul S.A.J.  Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL LA PROBA PRACTICĂ la concursul susținut în data de 15.04.2024 pentru posturile vacante de șoferi autosanitară II la S.A.J. Bihor, pozițiile 119, 183, 260, 272

ANUNȚ

PRIVIND REZULTATUL LA PROBA PRACTICĂ

                 la concursul susținut în data de 15.04.2024 pentru posturile vacante de șoferi autosanitară II la S.A.J. Bihor, pozițiile 119, 183, 260, 272

 

Poziția 119 – Substația Săcuieni

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
1958 69,33 ADMIS
1990 88,66 ADMIS
2058 ABSENT RESPINS
1935 95,50 ADMIS
1987 94,33 ADMIS

 

Poziția 183 – Substația Bratca

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
2019 84,33 ADMIS
2011 67,83 ADMIS
1960 59,66 ADMIS
1951 66,16 ADMIS
1917 64,16 ADMIS
1854 90 ADMIS
1869 97,33 ADMIS

  

Poziția 260 – Substația Marghita

 

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
2022 91,16 ADMIS
1940 83,66 ADMIS
1902 80,33 ADMIS

 

Poziția 272 – Substația Suplacul de Barcău

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
1959 50,83 ADMIS
1832 99 ADMIS

 

 

 

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de 23.04.2024  ora 1400  la sediul unității, sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

 

Proba interviu se va desfășura în data de 25.04.2024, de la ora 10:00, la sediul S.A.J.  Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT FINAL  la examenul susținut pentru postul vacant de referent II cu studii medii în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, compartiment Administrativ, poziția 396 din statul de funcții

REZULTAT FINAL 

la examenul susținut pentru postul vacant de referent II cu studii medii în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, compartiment Administrativ, poziția 396 din statul de funcții

 

NrCrt Cod numeric de identificare Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

 

2130

 

90

 

89,66

 

89,83

                    ADMIS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK