Rezultate finale concurs asistent medical generalist cu 6 luni vechime, la substația Marghita

CENTRALIZATOR NOMINAL A REZULTATELOR 

PENTRU  POSTUL  VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL CU VECHIME 6 LUNI

SUBSTAȚIA   MARGHITA

NrCrt Candidati Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 ȚOCA BOGDAN  FLORIN 76,50 84,00 80,00 80,16 ADMIS
2 PERE  DAVID  BENIAMIN 61,00 95,00 70,00 75,33 RESPINS
3 CHIRODEA  AGNETA  EMILIA 71,00 82,66 67,50 73,72 RESPINS
4 POP FLORENTINA 70,00 59,66 60,00 63,22 RESPINS
5 CICORTAȘ  GEORGETA CORINA 65,50 43,00 RESPINS
6 ROTAR SERGIU VIOREL 54,00 41,66 RESPINS
7 SILAGHI  ALUNIȚA  LAVINIA 50,00 ABSENT RESPINS
8 NECHITA  ANDREI  ALEXANDRU 45.00 RESPINS
9 BALOGH  ZOLTAN 43,00 RESPINS
10 SCHEK  IOANA  DENISA 37,00 RESPINS

 

 

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

ANUNȚ PRIVIND ANULAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FARMACIST DIN CADRUL SAJ BIHOR

ANUNȚ

 PRIVIND ANULAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FARMACIST DIN CADRUL SAJ BIHOR

            Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 869/2015, Anexa nr. 1, art. 7, alin. 6 și art. 9, alin. 2, ținând cont de faptul că SAJ Bihor nu a primit actul administrativ pentru comisia de concurs aprobat de conducătorul ordonatorului de credite superior ierarhic și din motivul că se depășește termenul legal pentru desfășurarea concursului, respectiv 90 de zile de la publicarea în Viața Medicală, publicarea fiind în data de 04.10.2019, concursul pentru ocuparea postului de farmacist se anulează, urmând a se relua întreaga procedură de organizare.

            Dosarele de concurs depuse de către candidați vor trebui completate cu o nouă cerere de înscriere, restul documentelor fiind valabile. În situația în care un candidat înscris la concursul anulat nu mai dorește să participe la următorul concurs i se va restitui taxa de înscriere.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultate proba interviu concurs asistent medical generalist cu 6 luni vechime, la substația Marghita

REZULTAT PROBA INTERVIU

pentru funcţia vacanta de asistent medical generalist cu vechime de 6 luni

SUBSTATIA MARGHITA

 

Nr. crt. CANDIDAT PUNCTAJ OBSERVATII
1 TOCA BOGDAN 80,00 ADMIS
2 PERE DAVID 70,00 ADMIS
3 POP FLORENTINA 60,00 ADMIS
4 CHIRODEA AGNETA 67,50 ADMIS

Contestație la proba de interviu se poate depune până la data de 23.12.2019 ora 1200, la sediul unității, serviciul RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultate contestatie proba practica concurs asistent medical generalist cu 6 luni vechime, la substația Marghita

REZULTAT CONTESTAȚIE

la proba  practică pentru postul vacant de asistent medical generalist PL la SAJ Bihor

 

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 Țoca Bogdan Florin 84,00 ADMIS

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultate finale concurs funcţia temporar vacantă de șef serviciu mișcare și exploatare auto SAJ Bihor

CENTRALIZATOR NOMINAL A REZULTATELOR 

PENTRU  POSTUL TEMPORAR VACANT DE ȘEF SERVICIU MIȘCARE ȘI EXPLOATARE AUTO  SAJ BIHOR

 

NrCrt Candidati Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 CABAI  MIHAI 95,00 87,00 91,00 ADMIS

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultate proba interviu concurs funcţia temporar vacantă de șef serviciu mișcare și exploatare auto SAJ Bihor

REZULTAT PROBA INTERVIU

pentru funcţia temporar vacantă de șef serviciu mișcare și exploatare auto

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observatii
1 CABAI MIHAI 87,00 ADMIS

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultate proba scrisa concurs funcţia temporar vacantă de șef serviciu mișcare și exploatare auto SAJ Bihor

REZULTATE PROBA SCRISĂ

Obţinute de candidatul pentru funcţia temporar vacantă de șef serviciu mișcare și exploatare auto SAJ Bihor

 

Nr. crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 CABAI  MIHAI 95,00 ADMIS

 

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 17.12.2019  ora 1200, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultate proba practica concurs asistent medical generalist cu 6 luni vechime, la substația Marghita

REZULTAT PROBA PRACTICA

pentru funcţia vacantă de asistent medical generalist cu vechime de 6 luni

SUBSTATIA MARGHITA

 

Nr. crt. CANDIDAT PUNCTAJ OBSERVATII

 

1 PERE DAVID BENIAMIN 95.00 ADMIS
2 CHIRODEA AGNETA EMILIA 82.66 ADMIS
3 TOCA BOGDAN FLORIN 75.00 ADMIS
4 POP FLORENTINA 59.66 ADMIS
5 CICORTAȘ GEORGETA CORINA 43.00 RESPINS
6 ROTAR SERGIU VIOREL 41.66 RESPINS
7 SILAGHI ALUNITA LAVINIA …….. ABSENT

 

Contestație la proba practică se poate depune până la data de 18.12.2019 ora 1200, la sediul unității, serviciul RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultate proba scrisa concurs asistent medical generalist cu 6 luni vechime, la substația Marghita

REZULTATE PROBA SCRISĂ

Obţinute de candidaţi pentru funcţia vacantă de asistent medical generalist  cu 6 luni vechime

      Substația Marghita,

 

Nr. crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 ȚOCA BOGDAN FLORIN 76,50 ADMIS
2 CHIRODEA AGNETA EMILIA 71,00 ADMIS
3 POP FLORENTINA 70,00 ADMIS
4 CICORTAȘ GEOGETA CORINA 65,50 ADMIS
5 PERE DAVID BENIAMIN 61,00 ADMIS
6 ROTAR SERGIU VIOREL 54,00 ADMIS
7 SILAGHI ALUNIȚA LAVINIA 50,00 ADMIS
8 NECHITA ANDREI ALEXANDRU 45,00 RESPINS
9 BALOGH ZOLTAN 43,00 RESPINS
10 SCHEK IOANA DENISA 37,00 RESPINS

 

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 12.12.2019  ora 1200, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Validare dosare șef serviciu mișcare și exploatare auto

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei temporar vacantă de șef serviciu mișcare și exploatare auto în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorul candidat a fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 CABAI MIHAI ADMIS  

Contestațiile se pot depune până la data de 11.12.2019 ora 1200 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK