Rezultat proba scrisa concurs post vacant de economist I în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul sustinut in data de 29.05.2017 pentru postul vacant de economist  I în cadrul serviciului financiar contabilitate la SAJ Bihor

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 MATEI CRISTINA FLORINA 96,00 ADMIS
2 COCA ANCA MIHAELA 76,00 ADMIS
3 TARCAU AMALIA KATALIN 64,00 ADMIS
4 NONEA AURA  RODICA 60,00 ADMIS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune in  data de 30.05.2017 până la ora 1500 la sediul unitătii ,serviciu RUNOS.

 Copia documentului oficial 0 gasiti la acest LINK 

Validare dosare inscriere concurs referent de specialitate II în cadrul Biroului Administrativ

Validarea dosarelor de înscriere

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  referent de specialitate II   în cadrul cadrul biroului administrativ la SAJ Bihor conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011,modificata prin HG.nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următoriil candidati au fost declarati admis/respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 GORDAN ANAMARIA ADMIS
2 MALITA BOGDAN ADMIS
3 SFERDEAN MARIA ADMIS
4 TARCAU AMALIA KATALIN ADMIS
5 TUDUSCIUC VLADIMIR IOAN ADMIS
6 VAIDA IOAN ADMIS

 Contestațiile se pot depune până la data de 30.05.2017 ora 1200  la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Copia documentului oficial 0 gasiti la acest LINK 

Rezultat finale concurs post sofer autosanitara II la SAJ Bihor – substatia ALESD

REZULTATE  FINALE

PENTRU POSTUL DE ŞOFER AUTOSANITARĂ II – LA S.A.J. BIHOR

Substația Aleșd

NrCrt Membri comisiei de concurs Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 KOBORDAN DOREL 74,00 85,00 88,67 82,56 ADMIS
2 PALĂ PETRE IULIAN 72,00 77,30 84,00 77,77 RESPINS
3 BELEA MIREL IOAN 70,00 74,66 87,67 77,44 RESPINS
4 CSADI MIHAI 68,00 74,00 81,67 74,56 RESPINS
5 MANEA DUMITRU 70,00 72,66 75,00 72,55 RESPINS
6 CABA LEONTIN FLORIN 62,00 63,00 75,67 66,89 RESPINS
7 IVAN IOAN ADRIAN 68,00 63,33 64,33 65,22 RESPINS
8 IEREMIAȘ IOSIF 54,00 60,66 62,33 59,00 RESPINS
9 TEUȘDE IACOB NICOLAE 68,00 50,00 56,00 58,00 RESPINS
10 MARCON ADRIAN HORAȚIU 80,00 51,33 43,67 RESPINS
11 FRANCIAC IOAN 59,00 52,00 ABSENT RESPINS
12 CABA PETRU FLORIN 50,00 67,33 ABSENT RESPINS
13 BĂIȚAR FRANCISC 48,00 RESPINS

  Copia documentului oficial 0 gasiti la acest LINK 

Rezultat contestatie la proba de validare a dosarelor pentru postul vacant de economist I in cadrul serviciului financiar contabilitate la SAJ Bihor

REZULTAT CONTESTAȚIE

la proba  de validare a dosarelor  pentru postul vacant de economist I in cadrul serviciului financiar contabilitate  la SAJ Bihor

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar
1 MUTIU VASILE CALIN RESPINS

  Copia documentului oficial 0 gasiti la acest LINK 

Rezultat proba interviu post sofer autosanitara II la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA INTERVIU

La concursul susținut în data de 23.05.2017 pentru ocuparea postului vacant de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

Substația Aleșd

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 KOBORDAN DOREL 88,67 ADMIS
2 BELEA MIREL IOAN 87,67 ADMIS
3 PALĂ PETRE IULIAN 84,00 ADMIS
4 CSADI MIHAI 81,67 ADMIS
5 CABA LEONTIN FLORIN 75,67 ADMIS
6 MANEA DUMITRU 75,00 ADMIS
7 IVAN IOAN ADRIAN 64,33 ADMIS
8 IEREMIAȘ IOSIF 62,33 ADMIS
9 TEUȘDE IACOB NICOLAE 56,00 ADMIS
10 MARCON ADRIAN HORAȚIU 43,67 RESPINS
11 CABA PETRU FLORIN ABSENT
12 FRANCIAC IOAN ABSENT

Contestaţie la proba de interviu se poate depune până la data de  24.05.2017            ora 14, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 Copia documentulor oficiale le gasiti la acest LINK 

Validarea dosarelor de inscriere concurs post vacant de economist I în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate

Validarea dosarelor de înscriere

             Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  economist I în cadrul Serviciului financiar contabilitate la SAJ Bihor conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011,modificata prin HG.nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarului de înscriere, următorii candidati au fost declarati admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr. crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BOTA NICOLETA RAMONA RESPINS Lipsa  dovada curs calculator
2 COCA ANCA MIHAELA ADMIS
3 MATEI CRISTINA FLORINA ADMIS
4 MUTIU VASILE CALIN RESPINS Lipsa  dovada curs calculator
5 NONEA AURA RODICA ADMIS
6 PASCU ANGELA GRATIANA RESPINS Lipsa  dovada curs calculator
7 TARCAU AMALIA KATALIN ADMIS

Contestațiile se pot depune până la data de 24.05.2017 ora 1200  la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Copia documentelor oficiale le gasiti la acest LINK 

Rezultat contestatie proba practica post sofer autosanitara II la SAJ Bihor

REZULTAT CONTESTAȚIE

la proba  practică pentru postul vacant de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

Substația Aleșd

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 Marcon Adrian Horațiu 51,33 ADMIS

  Copia documentulor oficiale le gasiti la acest LINK 

Rezultat proba practica post sofer autosanitara II la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA PRACTICĂ

La concursul susținut în data de 18.05.2017 pentru ocuparea postului vacant de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

Substația Aleșd

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 KOBORDAN DOREL 85,00 ADMIS
2 PALĂ PETRE IULIAN 77,30 ADMIS
3 BELEA MIREL IOAN 74,66 ADMIS
4 CSADI MIHAI 74,00 ADMIS
5 MANEA DUMITRU 72,66 ADMIS
6 CABA PETRU FLORIN 67,33 ADMIS
7 IVAN IOAN ADRIAN 63,33 ADMIS
8 CABA LEONTIN FLORIN 63,00 ADMIS
9 IEREMIAȘ IOSIF 60,66 ADMIS
10 FRANCIAC IOAN 52,00 ADMIS
11 MARCON ADRIAN HORAȚIU 51,33 ADMIS
12 TEUȘDE IACOB NICOLAE 50,00 ADMIS

 Contestaţie la proba practică se poate depune până la data de 22.05.2017 ora 12, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 Copia documentulor oficiale le gasiti la acest LINK 

Rezultat final post asistent medical generalist PL si asistent medical generalist principal SSD

CENTRALIZATOR NOMINAL A REZULTATELOR 

PENTRU POSTURILE  VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL SI ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL SSD

ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL      STEI

NrCrt Candidati Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 BOLEAC MADALIN SEBASTIAN 61.7 85.9 96.0 81.2 ADMIS

ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL SSD     SALONTA

NrCrt Candidati Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 CIORBA ANAMARIA 100 93.9 100 97.9 ADMIS
2 KURUCZ LASZLO 80.8 95.1 78.0 84.6 RESPINS

 

 Copia documentulor oficiale le gasiti la acest LINK 

Programarea grupelor voluntariat 2017