Validare dosare inscriere concurs referent de specialitate II în cadrul Biroului Administrativ

Validarea dosarelor de înscriere

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  referent de specialitate II   în cadrul cadrul biroului administrativ la SAJ Bihor conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011,modificata prin HG.nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următoriil candidati au fost declarati admis/respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 GORDAN ANAMARIA ADMIS
2 MALITA BOGDAN ADMIS
3 SFERDEAN MARIA ADMIS
4 TARCAU AMALIA KATALIN ADMIS
5 TUDUSCIUC VLADIMIR IOAN ADMIS
6 VAIDA IOAN ADMIS

 Contestațiile se pot depune până la data de 30.05.2017 ora 1200  la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Copia documentului oficial 0 gasiti la acest LINK