Validarea dosarelor de inscriere concurs post vacant de economist I în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate

Validarea dosarelor de înscriere

             Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  economist I în cadrul Serviciului financiar contabilitate la SAJ Bihor conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011,modificata prin HG.nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarului de înscriere, următorii candidati au fost declarati admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr. crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BOTA NICOLETA RAMONA RESPINS Lipsa  dovada curs calculator
2 COCA ANCA MIHAELA ADMIS
3 MATEI CRISTINA FLORINA ADMIS
4 MUTIU VASILE CALIN RESPINS Lipsa  dovada curs calculator
5 NONEA AURA RODICA ADMIS
6 PASCU ANGELA GRATIANA RESPINS Lipsa  dovada curs calculator
7 TARCAU AMALIA KATALIN ADMIS

Contestațiile se pot depune până la data de 24.05.2017 ora 1200  la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Copia documentelor oficiale le gasiti la acest LINK