REZULTATE PROBA PRACTICA CONCURS POST ASISTENT MEDICAL GENERALIST SUBSTATIA BEIUS

REZULTAT PROBA PRACTICĂ

pentru funcţia temporar vacanta de asistent medical generalist PL

SUBSTATIA  BEIUS

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Rezultat final
1 MOCANU SERGIU ANDREI 95,00 ADMIS
2 LUKACS AMALIA 75,75 ADMIS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTAT FINAL CONCURS POST TEMPORAR VACANT REFERENT DEBUTANT

REZULTATE FINALE

PENTRU POSTUL TEMPORAR VACANT DE REFERENT DEBUTANT la SAJ Bihor

NrCrt Candidat Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 COSTA MADALIN IOAN 10,00 10,00 RESPINS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTAT PROBA SCRISĂ CONCURS POST STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut în data de 28.01.2019 pentru ocuparea postului vacant de statistician medical debutant la SAJ Bihor

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 LERINȚ MELISSA ROMINA 97,50 ADMIS
2 MATIU ANDREA 87,50 ADMIS
3 NICODIN MONICA FLORICA 87,50 ADMIS
4 NOGHIȚĂ ANCA DIANA 87,50 ADMIS
5 POPA OANA MIHAELA 85,00 ADMIS
6 BILA LAVINIA RALUCA 67,50 ADMIS
7 GÂRZ FLORINA MARINA 65,00 ADMIS
8 ALEXA ILE ROXANA FLORICA 60,00 ADMIS
9 SABOU IOAN CĂLIN 60,00 ADMIS
10 GHERGHEL MARIA 40,00 RESPINS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 30.01.2019 ora 14, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTAT PROBA SCRISĂ CONCURS POST TEMPORAR VACANT REFERENT DEBUTANT

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut în data de 23.01.2019 pentru ocuparea postului temporar vacant de referent debutant la SAJ Bihor

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 COSTA MADALIN IOAN 10,00 RESPINS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 28.01.2019 ora 14, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS POST ASISTENT MEDICAL GENERALIST SUBSTATIA BEIUS

REZULTATE PROBA SCRISĂ

Obţinute de candidaţi pentru funcţia de asistent medical generalist PL

Substatia Beiuș

Nr. crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 MOCANU SERGIU ANDREI 89,91 ADMIS
2 LUKACS AMALIA 69,93 ADMIS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 25.01.2019  ora 1500, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

VALIDAREA DOSARELOR DE INSCRIERE PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ȘOFER AUTOSANITARĂ II LA STAȚIA ORADEA ȘI SALONTA

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiilor de Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

      In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 ANDRU VASILE DANIEL ADMIS  
2 BLAGA IOAN ADMIS  
3 BIRIȘ FLORENTIN ADMIS  
4 CĂTANĂ GABRIEL LUCIAN ADMIS  
5 CABA LEONTIN FLORIN ADMIS  
6 CABA PETRU FLORIN ADMIS  
7 CIUCIOIU MARIUS FLORIAN ADMIS  
8 CIUCIOIU MIRCEA ALEXANDRU ADMIS  
9 COCIUBA COSTEL MIHAI ADMIS  
10 CORNEA ADRIAN ADMIS  
11 DORNAUER FRANCISC ADMIS  
12 GAVRIȘ CRISTIAN IONUȚ ADMIS  
13 NAGY ATTILA ADMIS  
14 NEGRUȚ CORNEL MIRCEA ADMIS  
15 SARCA CLAUDIU ADMIS  
16 SIME DAN ADMIS  
17 SZUPORAN IONUȚ FLORIN ADMIS  
18 TĂUT PAUL DANIEL ADMIS  
19 VESA TOMUȚA IONEL LIVIU ADMIS  

 

 

Substația Salonta 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 ANDOR DĂNUȚ CĂLIN ADMIS  
2 BODIU MARIUS DANIEL ADMIS  
3 COZMA FLORIAN ADMIS  
4 DĂRĂBAN VIORICA ADMIS  
5 ERDEI ATTILA ROBERT ADMIS  
6 FILDAN ALIN DACIAN ADMIS  
7 LEUCE IOAN GELU ADMIS  

       Contestațiile se pot depune până la data de 25.01.2019 ora 14.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTATE FINALE CONCURS SOFER AUTOSANITARA II PE PERIOADA NEDETERMINATA STATIA ORADEA

REZULTATE  FINALE

PENTRU POSTURILE DE ŞOFER AUTOSANITARĂ II – LA S.A.J. BIHOR

NrCrt Candidați Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 Csadi Mihai 90,00 95,34 99,33 94,89 ADMIS
2 Marcon Adrian Horatiu 88,00 97,50 95,00 93,50 ADMIS
3 Dornauer Francisc 82,00 97,84 99,33 93,06 RESPINS
4 Caba Leontin Florin 80,00 93,17 91,33 88,17 RESPINS
5 Andor Danut Calin 52,00 93,17 85,00 76,72 RESPINS
6 Catana Gabriel Lucian 62,00 85,33 78,33 75,22 RESPINS
7 Biris Florentin 54,00 68,84 81,33 68,06 RESPINS
8 Fildan Alin Dacian 54,00 60,00 85,67 66,56 RESPINS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

VALIDARE DOSARE INSCRIERE CONCURS POST STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

             Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei vacante de  Statistician medical debutant în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidați, următorii au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 ALEXA ILE ROXANA FLORINA ADMIS  
2 BEJAN MIRELA ADMIS  
3 BILA LAVINIA RALUCA ADMIS  
4 GÂRZ FLORINA MARINA ADMIS  
5 GHERGHEL MARIA ADMIS  
6 LERINȚ MELISSA ROMINA ADMIS  
7 MATIU ANDREA ADMIS  
8 NICODIN MONICA FLORINA ADMIS  
9 NOGHIȚĂ ANCA DIANA ADMIS  
10 POPA OANA MIHAELA ADMIS  
11 SABOU IOAN CĂLIN ADMIS  

      Contestațiile se pot depune până la data de 21.01.2019 ora 14.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ȘOFER AUTOSANITARĂ II LA STAȚIA ORADEA ȘI SALONTA

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la stația Oradea și Salonta

Nr.

crt.

Etapele concursului Datele
Data limită de depunere a  dosarelor de înscriere la concurs

(în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant)

18.01.2019 ora 1400
Selectarea dosarelor de înscriere la concurs

(maximum 2 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor)

22.01.2019 ora 1400
Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere la concurs

(în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la pct.2)

 

23.01.2019 ora 1400  

Depunerea contestațiilor la selectarea dosarelor

(în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor)

 

25.01.2019 ora 1400

Soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor contestațiilor selecției dosarelor

(în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor)

 

28.01.2019 ora 1400

Proba scrisă

(cu cel puțin 15  zile lucrătoare  de la data publicării anunțului)

11.02.2019 ora 11oo
Comunicarea și afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă

(în termen de maximum 1  zi lucrătoare de la data finalizării probei scrise)

 

12.02.2019 ora 1400

Depunerea contestațiilor la proba scrisă

(în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afisării rezultatului probei scrise)

 

13.02.2019 ora 1400

Soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor contestațiilor

(în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor)

 

14.02.2019 ora 1400

Proba practică 15.02.2019 ora 900
Comunicarea și afișarea rezultatelor la proba practică

(în termen de maximum 1  zi lucrătoare de la data finalizării probei practice)

 

18.02.2019 ora 1400

Depunerea contestațiilor la proba practică

(în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afisării rezultatului probei practice)

 

19.02.2019 ora 1400

Soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor contestațiilor

(în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor)

 

20.02.2019 ora 1400

Proba de interviu 21.02.2019 ora 900
Comunicarea și afișarea rezultatelor la proba interviului

(în termen de maximum 1  zi lucrătoare de la data finalizării probei interviului)

 

22.02.2019 ora 1400

Depunerea contestațiilor la proba interviului

(în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afisării rezultatului probei interviului)

25.02.2019 ora 1400
Soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor contestațiilor

(în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor)

26.02.2019 ora 1400
Afișare rezultate finale ale concursului 27.02.2019

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTATE PROBA INTERVIU CONCURS SOFER AUTOSANITARA II PE PERIOADA NEDETERMINATA STATIA ORADEA

REZULTAT PROBA INTERVIU

La concursul susținut în data de 17.01.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 Csadi Mihai 99,33 ADMIS
2 Dornauer Francisc 99,33 ADMIS
3 Marcon Adrian Horatiu 95,00 ADMIS
4 Caba Leontin Florin 91,33 ADMIS
5 Fildan Alin Dacian 85,67 ADMIS
6 Andor Danut Calin 85,00 ADMIS
7 Biris Florentin 81,33 ADMIS
8 Catana Gabriel Lucian 78,33 ADMIS
9 Andru Vasile Daniel Absent RESPINS
10 Cornea Adrian Absent RESPINS
11 Erdei Attila Robert Absent RESPINS
12 Leuce Ioan Gelu Absent RESPINS
13 Vesa tomuta Ionel Nicolae Absent RESPINS

Contestaţie la proba de interviu se poate depune până la data de  21.01.2019   ora 14, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK