CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ȘOFER AUTOSANITARĂ II LA STAȚIA ORADEA ȘI SALONTA

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la stația Oradea și Salonta

Nr.

crt.

Etapele concursului Datele
Data limită de depunere a  dosarelor de înscriere la concurs

(în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant)

18.01.2019 ora 1400
Selectarea dosarelor de înscriere la concurs

(maximum 2 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor)

22.01.2019 ora 1400
Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere la concurs

(în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la pct.2)

 

23.01.2019 ora 1400  

Depunerea contestațiilor la selectarea dosarelor

(în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor)

 

25.01.2019 ora 1400

Soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor contestațiilor selecției dosarelor

(în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor)

 

28.01.2019 ora 1400

Proba scrisă

(cu cel puțin 15  zile lucrătoare  de la data publicării anunțului)

11.02.2019 ora 11oo
Comunicarea și afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă

(în termen de maximum 1  zi lucrătoare de la data finalizării probei scrise)

 

12.02.2019 ora 1400

Depunerea contestațiilor la proba scrisă

(în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afisării rezultatului probei scrise)

 

13.02.2019 ora 1400

Soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor contestațiilor

(în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor)

 

14.02.2019 ora 1400

Proba practică 15.02.2019 ora 900
Comunicarea și afișarea rezultatelor la proba practică

(în termen de maximum 1  zi lucrătoare de la data finalizării probei practice)

 

18.02.2019 ora 1400

Depunerea contestațiilor la proba practică

(în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afisării rezultatului probei practice)

 

19.02.2019 ora 1400

Soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor contestațiilor

(în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor)

 

20.02.2019 ora 1400

Proba de interviu 21.02.2019 ora 900
Comunicarea și afișarea rezultatelor la proba interviului

(în termen de maximum 1  zi lucrătoare de la data finalizării probei interviului)

 

22.02.2019 ora 1400

Depunerea contestațiilor la proba interviului

(în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afisării rezultatului probei interviului)

25.02.2019 ora 1400
Soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor contestațiilor

(în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor)

26.02.2019 ora 1400
Afișare rezultate finale ale concursului 27.02.2019

Documentul oficial il gasiti la acest LINK