VALIDARE DOSARE INSCRIERE CONCURS POST STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

             Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei vacante de  Statistician medical debutant în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidați, următorii au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 ALEXA ILE ROXANA FLORINA ADMIS  
2 BEJAN MIRELA ADMIS  
3 BILA LAVINIA RALUCA ADMIS  
4 GÂRZ FLORINA MARINA ADMIS  
5 GHERGHEL MARIA ADMIS  
6 LERINȚ MELISSA ROMINA ADMIS  
7 MATIU ANDREA ADMIS  
8 NICODIN MONICA FLORINA ADMIS  
9 NOGHIȚĂ ANCA DIANA ADMIS  
10 POPA OANA MIHAELA ADMIS  
11 SABOU IOAN CĂLIN ADMIS  

      Contestațiile se pot depune până la data de 21.01.2019 ora 14.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK