VALIDAREA DOSARELOR DE INSCRIERE PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ȘOFER AUTOSANITARĂ II LA STAȚIA ORADEA ȘI SALONTA

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiilor de Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

      In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 ANDRU VASILE DANIEL ADMIS  
2 BLAGA IOAN ADMIS  
3 BIRIȘ FLORENTIN ADMIS  
4 CĂTANĂ GABRIEL LUCIAN ADMIS  
5 CABA LEONTIN FLORIN ADMIS  
6 CABA PETRU FLORIN ADMIS  
7 CIUCIOIU MARIUS FLORIAN ADMIS  
8 CIUCIOIU MIRCEA ALEXANDRU ADMIS  
9 COCIUBA COSTEL MIHAI ADMIS  
10 CORNEA ADRIAN ADMIS  
11 DORNAUER FRANCISC ADMIS  
12 GAVRIȘ CRISTIAN IONUȚ ADMIS  
13 NAGY ATTILA ADMIS  
14 NEGRUȚ CORNEL MIRCEA ADMIS  
15 SARCA CLAUDIU ADMIS  
16 SIME DAN ADMIS  
17 SZUPORAN IONUȚ FLORIN ADMIS  
18 TĂUT PAUL DANIEL ADMIS  
19 VESA TOMUȚA IONEL LIVIU ADMIS  

 

 

Substația Salonta 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 ANDOR DĂNUȚ CĂLIN ADMIS  
2 BODIU MARIUS DANIEL ADMIS  
3 COZMA FLORIAN ADMIS  
4 DĂRĂBAN VIORICA ADMIS  
5 ERDEI ATTILA ROBERT ADMIS  
6 FILDAN ALIN DACIAN ADMIS  
7 LEUCE IOAN GELU ADMIS  

       Contestațiile se pot depune până la data de 25.01.2019 ora 14.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK