Anunț modificare a calendarului la cncursul pentru postul vacant de referent de specialitate gradul II – compartiment Telecomunicații

Anunț modificare a calendarului la cncursul pentru postul vacant de referent de specialitate gradul II – compartiment Telecomunicații

 

Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în localitatea Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I 7551740, prin reprezentant legal dr. Venter Liciniu Cătălin, în calitate de Manager interimar.

 

Prin prezenta anunțăm modificarea calendarului de concurs după cum urmează:

  • Proba scrisă: 13.05.2024, ora 11:00;
  • Afișare rezultate la proba scrisă: 13.05.2024, ora 15:00;
  • Depunere contestație la proba scrisă: 14.05.2024, ora 15:00;
  • Soluționare contestație proba scrisă: 15.05.2024, ora 11:00;
  • Afișare rezultat contestație: 16.05.2024, ora 14:00;
  • Proba interviu 17.05.2024, ora 10:00;
  • Afișare rezultate proba privind interviul: 17.05.2024, ora 14:00;
  • Depunere contestație la proba privind interviul: 18.05.2024, ora 15:00;
  • Soluționare contestație proba practică: 19.05.2024, ora 11:00;
  • Afișare rezultate finale: 20.05.2024, ora 15:00;

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT FINAL la concursul pentru ocuparea funcțiilor de Șofer Autosanitară II la S.A.J Bihor de la pozițiile 119, 183, 206, 272

REZULTAT FINAL 

la concursul pentru ocuparea funcțiilor de Șofer Autosanitară II la S.A.J Bihor de la pozițiile 119, 183, 206, 272

 

 

Poziția 119 – Substația Săcuieni

 

 

Cod Numeric Identificare

 

Punctaj probă scrisă

 

Punctaj probă practică

 

Punctaj probă interviu

 

Punctaj Total

 

Admis/ Respins

1958 55,00 69,33 68,33 64,22 Respins
1990 65,00 88,66 71,66 75,11 Respins
1935 92,50 95,50 91,66 93,22 Admis
1987 75,00 94,33 81,66 83,66 Respins

 

 

Poziția 183 – Substația Bratca

 

 

Cod Numeric Identificare

 

Punctaj probă scrisă

 

Punctaj probă practică

 

Punctaj probă interviu

 

Punctaj Total

 

Admis/ Respins

2019 92,50 84,33 96,66 91,16 Admis
1960 62,50 59,66 83,33 68,50 Respins
1854 52,50 90,00 76,66 73,05 Respins
1869 60,00 97,33 85,00 80,78 Respins

 

  

Poziția 260 – Substația Marghita v    

 

 

Cod Numeric Identificare

 

Punctaj probă scrisă

 

Punctaj probă practică

 

Punctaj probă interviu

 

Punctaj Total

 

Admis/ Respins

2022 100 91,16 91,66 94,27 Admis
1902 62,50 80,33 70,00 70,94 Respins

 

 

 

Poziția 272 – Substația Suplacul de Barcău

 

 

Cod Numeric Identificare

 

Punctaj probă scrisă

 

Punctaj probă practică

 

Punctaj probă interviu

 

Punctaj Total

 

Admis/ Respins

1959 50,00 50,83 68,33 56,39 Respins
1832 95,50 99,00 100 98,17 Admis

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Declaratii avere si interese 2024

Declaratiile de avere si interese ale conducerii SAJ Bihor 2023

Manager General

dr. VENTER Liciniu

2024: declaratii de avere  |  declaratii de interese

—————————————————-

Director medical

dr. NEGRINI Sever Cornelius

2024: declaratii de avere  |  declaratii de interese

—————————————————-

Director economic

ec. LERINT Simona

2024: declaratii de avere  |  declaratii de interese

—————————————————-

Director tehnic

MORARET Cornel

2024: declaratii de avere  |  declaratii de interese

—————————————————-

Asistent sef

as. GENCSI Laszlo

2024: declaratii de avere  |  declaratii de interese

—————————————————-

Sef serviciu RUNOS

MATEI Eugen

2024: declaratii de avere  |  declaratii de interese

—————————————————-

Sef serviciu financiar contabil

CRAINIC Felicia

2024: declaratii de avere  |  declaratii de interese

—————————————————-

Sef serviciu miscare exploatare auto

2024: declaratii de avere  |  declaratii de interese

—————————————————-

Sef Serviciu Achizitii Publice

ref. NISTOR Sebastian

2024: declaratii de avere  |  declaratii de interese

—————————————————-

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL LA PROBA DE INTERVIU la concursul susținut în data de 25.04.2024 pentru posturile vacante de șoferi autosanitară II la S.A.J. Bihor, pozițiile 119, 183, 260, 272

ANUNȚ

PRIVIND REZULTATUL LA PROBA DE INTERVIU

                 la concursul susținut în data de 25.04.2024 pentru posturile vacante de șoferi autosanitară II la S.A.J. Bihor, pozițiile 119, 183, 260, 272

 

 

Poziția 119 – Substația Săcuieni

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
1958 68,33 Admis
1990 71,66 Admis
1935 91,66 Admis
1987 81,66 Admis

 

Poziția 183 – Substația Bratca

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
2019 96,66 Admis
2011 48,33 Respins
1960 83,33 Admis
1951 Absent Respins
1917 Absent Respins
1854 76,66 Admis
1869 85,00 Admis

 

Poziția 260 – Substația Marghita

 

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
2022 91,66 Admis
1940 Absent Respins
1902 70,00 Admis

 

Poziția 272 – Substația Suplacul de Barcău

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
1959 68,33 Admis
1832 100 Admis

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de 26.04.2024  ora 1500  la sediul unității, sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

               Rezultatele finale se afișează în data de 29.04.2024 ora 15:00.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ  Privind rezultatul selecției dosarelor  pentru postul de referent de specialitate gradul II cu studii superioare, în cadrul cadrul compartimentului Telecomunicatii – poziție 428 din statul de funcții al S.A.J.

ANUNȚ

 Privind rezultatul selecției dosarelor

 pentru postul de referent de specialitate gradul II cu studii superioare, în cadrul cadrul compartimentului Telecomunicatii – poziție 428 din statul de funcții al S.A.J.

  

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  referent de specialitate cu studii superioare, în cadrul compartimentului Telecomunicatii – poziție 428 din statul de funcții al S.A.J., conform prevederilor H.G.nr.1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice.

 

În urma verificării de către comisia de concurs a dosarului de înscriere, următorul candidat a fost declarat ADMIS pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Cod Numeric Identificare

Evaluare Dosar Motivul Respingerii
1 2189 ADMIS  

 

 

Proba scrisă se va desfășura în data de 07.05.2024, ora 11:00, la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor.

 

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL LA PROBA PRACTICĂ la concursul susținut în data de 15.04.2024 pentru posturile vacante de șoferi autosanitară II la S.A.J. Bihor, pozițiile 119, 183, 260, 272

ANUNȚ

PRIVIND REZULTATUL LA PROBA PRACTICĂ

                 la concursul susținut în data de 15.04.2024 pentru posturile vacante de șoferi autosanitară II la S.A.J. Bihor, pozițiile 119, 183, 260, 272

 

Poziția 119 – Substația Săcuieni

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
1958 69,33 ADMIS
1990 88,66 ADMIS
2058 ABSENT RESPINS
1935 95,50 ADMIS
1987 94,33 ADMIS

 

Poziția 183 – Substația Bratca

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
2019 84,33 ADMIS
2011 67,83 ADMIS
1960 59,66 ADMIS
1951 66,16 ADMIS
1917 64,16 ADMIS
1854 90 ADMIS
1869 97,33 ADMIS

  

Poziția 260 – Substația Marghita

 

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
2022 91,16 ADMIS
1940 83,66 ADMIS
1902 80,33 ADMIS

 

Poziția 272 – Substația Suplacul de Barcău

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
1959 50,83 ADMIS
1832 99 ADMIS

 

 

 

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de 23.04.2024  ora 1400  la sediul unității, sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

 

Proba interviu se va desfășura în data de 25.04.2024, de la ora 10:00, la sediul S.A.J.  Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL LA PROBA PRACTICĂ la concursul susținut în data de 15.04.2024 pentru posturile vacante de șoferi autosanitară II la S.A.J. Bihor, pozițiile 119, 183, 260, 272

ANUNȚ

PRIVIND REZULTATUL LA PROBA PRACTICĂ

                 la concursul susținut în data de 15.04.2024 pentru posturile vacante de șoferi autosanitară II la S.A.J. Bihor, pozițiile 119, 183, 260, 272

 

Poziția 119 – Substația Săcuieni

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
1958 69,33 ADMIS
1990 88,66 ADMIS
2058 ABSENT RESPINS
1935 95,50 ADMIS
1987 94,33 ADMIS

 

Poziția 183 – Substația Bratca

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
2019 84,33 ADMIS
2011 67,83 ADMIS
1960 59,66 ADMIS
1951 66,16 ADMIS
1917 64,16 ADMIS
1854 90 ADMIS
1869 97,33 ADMIS

  

Poziția 260 – Substația Marghita

 

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
2022 91,16 ADMIS
1940 83,66 ADMIS
1902 80,33 ADMIS

 

Poziția 272 – Substația Suplacul de Barcău

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
1959 50,83 ADMIS
1832 99 ADMIS

 

 

 

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de 23.04.2024  ora 1400  la sediul unității, sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

 

Proba interviu se va desfășura în data de 25.04.2024, de la ora 10:00, la sediul S.A.J.  Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT FINAL  la examenul susținut pentru postul vacant de referent II cu studii medii în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, compartiment Administrativ, poziția 396 din statul de funcții

REZULTAT FINAL 

la examenul susținut pentru postul vacant de referent II cu studii medii în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, compartiment Administrativ, poziția 396 din statul de funcții

 

NrCrt Cod numeric de identificare Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

 

2130

 

90

 

89,66

 

89,83

                    ADMIS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT CONTESTAȚIE la proba scrisă pentru posturile vacante de șofer autosanitară II la S.A.J. Bihor-poziția 183

REZULTAT CONTESTAȚIE

 la proba  scrisă

 pentru posturile vacante de șofer autosanitară II la S.A.J. Bihor-poziția 183

 

Substația Bratca

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

 

Rezultat

 

Observații

1 1957 45 Respins

Documentul oficial il gasiti la acest LINK