REZULTAT FINAL  la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de șofer autosanitară II – substația Beiuș

REZULTAT FINAL  la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de șofer autosanitară II – substația Beiuș   Nr.crt.   Cod Numeric Identificare   Punctaj probă scrisă   Punctaj probă practică   Punctaj probă interviu   Punctaj Total   Admis/ Respins 1. 4039 83p. 89,16p. 95p. 89,05 Admis 2. 4003 65p. 56,16p. 75p. 65,38 Respins 3. […]

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL LA PROBA DE INTERVIU la concursul susținut în data de 18.07.2024 pentru postul temporar vacant de ;oferu autosanitară II – substația Beiuș

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL LA PROBA DE INTERVIU                  la concursul susținut în data de 18.07.2024 pentru postul temporar vacant de ;oferu autosanitară II – substația Beiuș     Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins 4039 95p. ADMIS 4003 75p. ADMIS Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv […]

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL LA PROBA PRACTICĂ la concursul susținut în data de 15.07.2024 pentru postul temporar vacant de șofer autosanitară II  – substația Beiuș

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL LA PROBA PRACTICĂ                  la concursul susținut în data de 15.07.2024 pentru postul temporar vacant de șofer autosanitară II  – substația Beiuș   Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins 4039 89.16 p ADMIS 4003 56,16 p ADMIS   Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor […]

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ la concursul susținut în data de 09.07.2024 pentru postul temporar vacant de șofer autosanitară II la S.A.J. Bihor – substația Beiuș

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ                  la concursul susținut în data de 09.07.2024 pentru postul temporar vacant de șofer autosanitară II la S.A.J. Bihor – substația Beiuș Pentru a fi declarat ADMIS la această probă, punctajul obținut trebuie să fie de minim 50 de puncte.   Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins 4043 25p. […]

ANUNȚ Validare dosar de înscriere pentru postul temporar vacant de șofer autosanitară II de la poziția 214 din statul de funcții aprobat la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022

ANUNȚ Validare dosar de înscriere                            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului temporar vacant de șofer autosanitară II de la poziția 214 din statul de funcții aprobat la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice.                      […]

REZULTAT FINAL la examenul susținut pentru postul vacant de medic specialist medicină de familie – la SAJ Bihor

REZULTAT FINAL  la examenul susținut pentru postul vacant de medic specialist medicină de familie – la SAJ Bihor     Nr. crt. Cod numeric de identificare Punctaj obținut la proba scrisă Punctaj obținut la proba practică Punctaj Final Observații 1. 3356 71.83 100 85.91 ADMIS 2. 3360 50.85 42.50 46.67 RESPINS 3. 3397 22.50 RESPINS […]