Codul de deontologie medicala al colegiului medicilor din romania din 04112016

Hotararea nr 1092 2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca

Legea cadru nr 153 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Legea drepturilor pacientului nr 46 2003

Legea nr 95 2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Legea nr 319 2006 a securitatii si sanatatii in munca

Ordin 2011 din 22.11.2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca

Ordinul nr 870 2004 pentru aprobarea regulamentului privind timpul de munca organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar

Ordinul nr 1091 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic

Ordinul nr 1226 2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala

Ordinul nr 1410 2016 privind aprobarea normelor de aplicare a legii drepturilor pacientului nr 46 2003

Ordinul nr 1418 2017 privind echipamentul individual de protectie de mare vizibilitate si uniforma de ceremonii pentru personalul operativ de interventie din cadrul serviciilor de am

Ordinul nr 1761 2021 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private evaluarea eficacitatii procedurilor de c

Ordinul nr 2021 2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale titlului iv sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat din legea nr 95

Regulamentul cadru de organizare si functionare pentru serviciile de ambulanta judetene din 07062018

Mai multe detalii puteti obtine contactand departamentul JURIDIC