Îmbunătățim în permanență serviciile noastre, așa că părarea ta contează!

Chestionar feedback pacienti.

În conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii nr. 146/2015 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice, puteţi completa si trimite următorul chestionar.

Pentru a putea perfecţiona şi adapta serviciile SAJ Bihor la cerintele cotidiene, vă rugăm să alocaţi câteva minute completării acestui chestionar. Informaţiile oferite în acest chestionar sunt confidenţiale si vor fi utilizate numai pentru îmbunătăţirea serviciilor noastre.

Va asiguram de confidentialitatea datelor trimise in conformitate cu legea 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR.) Informatiile trimise prin prezentul mesaj-chestionar sunt confidentiale si apartin Serviciului de Ambulanta Judetean Bihor – Ministerului Sanatatii. Aceste date se adreseaza numai institutiei mentionate ca destinatar, precum si altor persoane autorizate sa-l primeasca. Stocarea si prelucrarea se fac in conformitate cu legea 677/2001, capitolul II, art.4.1, lit. b – datele sunt colectate in scopuri determinate, explicite si legitime; prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica nu va fi considerata incompatibila cu scopul colectarii pentru ca se efectueaza cu respectarea dispozitiilor prezentei legi, inclusiv a celor care privesc efectuarea notificarii catre autoritatea de supraveghere, precum si cu respectarea garantiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevazute de normele care reglementeaza activitatea statistica ori cercetarea istorica sau stiintifica si lit. e – stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si in care vor fi ulterior prelucrate; stocarea datelor pe o durata mai mare decat cea mentionata, in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, se va face cu respectarea garantiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevazute in normele care reglementeaza aceste domenii, si numai pentru perioada necesara realizarii acestor scopuri.

Apreciem si va multumim pentru cooperare!

Informatiile trimise de dvs. sunt prelucrate in conformitate cu Legea nr. 677 din 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.