Asociatia ,,Pentru Viata” Ambulanta Bihor

APVAB este o asociatie PROFESIONALA, non-politică, independentă, fără scop lucrativ, constituită în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/31.01. 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Asociatia a fost infiintata in aprilie 2009 si are ca scop promovarea medicinii de urgenta prespitaliceasca, elaborarea si implementarea de standarde profesionale si protocoale de operare privind intreaga activitate de urgenta prespitaliceasca, in vederea creşterii calitatii serviciilor oferite.

Pentru îndeplinirea scopului propus asociaţia are ca obiective:

– promovarea oportunităţilor de perfecţionare la nivel personal şi profesional a membrilor săi şi a tuturor celor interesaţi prin centre de training.
– promovarea dialogului şi schimbului de experienţă între profesioniştii în domeniu;
– introducerea şi promovarea în România a celor mai recente principii şi tehnici de training in medicina de urgenta prespitaliceasca.
– promovarea profesiei de trainer.
– elaborarea si implementarea de strategii si standarde profesionale si organizatorice in medicina de urgenta prespitaliceasca.
– protejarea structurilor si categoriilor profesionale implicate in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca.
– promovarea tehnicilor de prim ajutor si prim ajutor calificat in la nivelul populaţiei.

Mijloacele pentru a facilita îndeplinirea obiectivelor menţionate cuprind printre altele:

– organizarea de programe de formare şi de programe de formare de formatori pentru diferite categorii profesionale implicate in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca.
– organizarea de seminarii, conferinţe şi alte activităţi specifice domeniului;
– organizarea şi administrarea de programe şi proiecte;
– editarea de publicaţii (reviste, broşuri, studii, buletine informative, site-uri) informative specifice domeniului;
– dezvoltarea de sisteme de învăţământ la distanta.
– iniţierea, dezvoltarea si menţinerea de relaţii cu organisme similare internaţionale.

Asociaţia se compune din membri şi membri de onoare. Poate deveni membru al APVAB orice persoană care este de acord cu prezentul Statut şi şi-a exprimat dorinţa de a deveni membru. Persoanele care prin activitatea lor au adus o contribuţie deosebită la promovarea activităţii de training în România pot deveni membri de onoare ai APVAB, la propunerea Consiliului Director.

Conducerea Consiliului director:

Presedinte: BONDAR IOSIF-TIBERIU
Vicespresedinte: BOTCAU EMIL ADRIAN
Vicespresedinte: TABORA ADRIAN-GHOERGHE
Secretar general: IONESCU SIMONA
Trezorier: DEAC DIANA

Comisia de cenzori:

– Presedinte: CRAINIC FELICIA
– Cenzor: KUPA ZAMFIRA
– Cenzor: PORUMB IRINA