ANUNȚ  Privind rezultatul selecției dosarelor  pentru postul de referent de specialitate gradul II cu studii superioare, în cadrul cadrul compartimentului Telecomunicatii – poziție 428 din statul de funcții al S.A.J.

ANUNȚ

 Privind rezultatul selecției dosarelor

 pentru postul de referent de specialitate gradul II cu studii superioare, în cadrul cadrul compartimentului Telecomunicatii – poziție 428 din statul de funcții al S.A.J.

  

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  referent de specialitate cu studii superioare, în cadrul compartimentului Telecomunicatii – poziție 428 din statul de funcții al S.A.J., conform prevederilor H.G.nr.1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice.

 

În urma verificării de către comisia de concurs a dosarului de înscriere, următorul candidat a fost declarat ADMIS pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Cod Numeric Identificare

Evaluare Dosar Motivul Respingerii
1 2189 ADMIS  

 

 

Proba scrisă se va desfășura în data de 07.05.2024, ora 11:00, la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor.

 

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK