ANUNT promovare din șofer autosanitară I în ambulanțier

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

 

                  Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen în data de 08.11.2021, pentru promovarea unor conducători autosanitară la funcția superioară.

 

 

Condiţii specifice de promovare din șofer autosanitară I în ambulanțier

 • 3 ani vechime ca șofer autosanitară I.

 

Examenul se va desfășura în data de 08.11.2021, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.MAI, București 2009

(https://ambulantabihor.ro>ghid-erc)

 1. Protocoale ERC (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc);
 2. OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice;
 3. Ordinul nr.2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;

 

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, din strada Evreilor Deportați nr.24, Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ A 1(UNU) POST DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT LA INTERVIUL DIN DATA DE 12.10.2021

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ A 1(UNU) POST DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT LA INTERVIUL DIN DATA DE 12.10.2021

  

Nr.crt. Candidat Admis/Respins pentru interviu ORA PROGRAMĂRII INTERVIULUI
1 BAICU CLAUDIU IONUȚ ADMIS 9,00
2 TANCO OLIMPIA MIHAELA ADMIS 9,15
3 NICODIN CLAUDIA AMALIA ADMIS 9,30
4 SABAU POPA LIVIU MIHAI ADMIS 9,45

 

*Candidații se vor prezenta la ora stabilită la sala de curs 1.

 

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE din referent de specialitate II cu studii superioare S, în referent de specialitate I cu studii superioare de lungă durată S

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

  

                  Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea din referent de specialitate II cu studii superioare S, în referent de specialitate I cu studii superioare de lungă durată S, în data de 10.10.2018.

 

 Condiţii specifice de promovare din referent de specialitate II cu studii superioare , în referent de specialitate I cu studii superioare de lungă durată S

 • ca urmare a îndeplinirii condiției de vechime prevăzută de OMS 1470/2011.

 

Examenul se va desfășura în data de 25.10.2021, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

 1. Legea 98/2016, privind achizițiile publice;
 2. HG 395/2016, privind normele de aplicare ale Legii nr. 98/2018.

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din str. Evreilor Deportați, nr.24 Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A 2 (două)  POSTURI DE ASISTENT MEDICAL

ANUNȚ 

PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A 2 (două)  POSTURI DE ASISTENT MEDICAL

  

            Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Evreilor deportati, nr. 24, reprezentată legal de manager general dr. Venter Liciniu Cătălin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, art. 11 și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 905/2020, privind metodologia de ocupare a posturilor, angajează fără concurs 2 (două) posturi de asistent medical , din care unul debutant la substația Aleșd și unul asisten medical generalist cu vechime 6 luni la substația Ștei, pe perioada stării de alertă și pe o perioadă de maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

  

CONDIȚII PENTRU ANGAJARE

 

 1. Pentru funcția de asistent medical debutant:
 • Diplomă licență/postliceală asistent medical generalist;
 • Aviz de liberă practică;
 • Asigurare malpraxis;
 • Certificat de membru al organizației profesionale.

 

 1. Pentru funcția de asistent medical:
 • Diplomă licență/postliceală asistent medical generalist;
 • Aviz de liberă practică;
 • Asigurare malpraxis;
 • Certificat de membru al organizației profesionale.
 • 6 luni vechime ca asistent medical generalist;

 

Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt următoarele:

 cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexa  2 și 5;

 copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

 adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

 curriculum vitae, model comun european;

 declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) – anexa nr. 6 la prezenta metodologie

 

          În termen de 2 zile lucrătoare, până în data de 08.10.2021, ora 14, candidații vor depune un dosar în format electronic, care să conțină documentele de mai sus, împreună cu anexele menționate. Selecția dosarelor va fi în data de 11.10.2021.

            Dosarele se depun la adresa de email concurs@ambulantabihor.ro , iar în titlul email-ului transmis va fi indicat numele candidatului și postul ales.

            Anexele necesare, mai exact 2, 3, 4, 5 și 6 se regăsesc în ”metodologie și anexele necesare”.

            Dosare incomplete vor fi respinse la  etapa de selecția dosarelor, iar în situația în care sunt depuse mai multe cereri decât posturile existente se va organiza un interviu în data 12.10.2021 ora 10:00, candidații admiși la selecția dosarelor vor fi contactați telefonic pentru proba de interviu.

ATENȚIE- FIECARE CANDIDAT VA TRANSMITE UN SINGUR EMAIL !!!

Documenul oficial, bibliografia si anexele le gasiti la acest LINK

ANUNȚ PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A UNUI POST DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT

ANUNȚ 

PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A UNUI POST DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT

 

            Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, reprezentată legal de manager general dr. Venter Liciniu Cătălin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, art. 11 și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 905/2020, privind metodologia de ocupare a posturilor, angajează fără concurs 1 (unu) post de statistician medical debutant în cadrul biroului Statistică și informatică al SAJ Bihor, pe perioada stării de alertă și pe o perioadă de maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

  

CONDIȚII PENTRU ANGAJARE

 

 1. Pentru funcția de statistician medical debutant:
 • Diplomă de bacalaureat;
 • Curs/diplomă de operare calculator.

 

Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt următoarele:

 cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexa  2 și 5;

 copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

 adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

 curriculum vitae, model comun european;

 declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) – anexa nr. 6 la prezenta metodologie

 

          În termen de 2 zile lucrătoare, până în data de 08.10.2021, ora 14, candidații vor depune un dosar în format electronic, care să conțină documentele de mai sus, împreună cu anexele menționate. Selecția dosarelor va fi în data de 11.10.2021- ora 12:00.

            Dosarele se depun la adresa de email concurs@ambulantabihor.ro , iar în titlul email-ului transmis va fi indicat numele candidatului.

            Anexele necesare, mai exact 2, 3, 4, 5 și 6 se regăsesc în ”Anexele 2-6” atașate prezentului anunț.

            Dosare incomplete vor fi respinse la  etapa de selecția dosarelor, iar în situația în care sunt depuse mai multe cereri decât posturile existente se va organiza interviul de selecție în data 12.10.2021 ora 09:00, candidații admiși la selecția dosarelor vor fi contactați telefonic pentru interviu.

 

 

ATENȚIE- FIECARE CANDIDAT VA TRANSMITE UN SINGUR EMAIL !!!

 

Documentul oficial, bibliografia de concurs si anexele le gasiti la acest LINK