Validare dosare șef serviciu mișcare și exploatare auto

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei temporar vacantă de șef serviciu mișcare și exploatare auto în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorul candidat a fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 CABAI MIHAI ADMIS  

Contestațiile se pot depune până la data de 11.12.2019 ora 1200 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK