REZULTAT CONTESTAȚIE la proba  de validare a dosarelor pentru posturile vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

REZULTAT CONTESTAȚIE

la proba  de validare a dosarelor pentru posturile vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

 

 

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare Dosar Observații
1 Orboi Nicolae RESPINS Lipsă dovadă vechime în specialitate – șofer profesionist, conform O.M.S. nr. 1470/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Lipsă diplomă/certificat/adeverință de absolvire a cursului de ambulanțier

 

    

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTATE  FINALE PENTRU POSTUL DE DIRECTOR ECONOMIC – S.A.J. BIHOR

REZULTATE  FINALE

PENTRU POSTUL DE DIRECTOR ECONOMIC – S.A.J. BIHOR

 

NrCrt Candidați Punctaj probă scrisă Punctaj

probă proiect management

Punctaj probă interviu de selecție Punctaj final Notă finală Observații
1 LERINȚ SIMONA PETRONELA 100,00 79,83 89,13 89,65 8,96 ADMIS
2 PINTEA GHEORGHE 88,00 73,83 81,40 81,07 8,10 RESPINS
3 NISTOR SEBASTIAN 84,00 ABSENT RESPINS

 

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBĂ susținere interviu de selecție pentru ocuparea postului de Director Economic la  SAJ Bihor

REZULTAT PROBĂ

susținere interviu de selecție

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 LERINT SIMONA PETRONELA 89.13 ADMIS
2 PINTEA GHEORGHE 81.40 ADMIS

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK

 REZULTAT PROBĂ susținere proiect de management pentru ocuparea postului de Director Economic la  SAJ Bihor

 REZULTAT PROBĂ

susținere proiect de management

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 Lerinț Simona Petronela 79,83 ADMIS
2 Pintea Gheorghe 73,83 ADMIS
3 Nistor Sebastian ABSENT

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA SCRISĂ La concursul susținut în data de 21.02.2022 pentru ocuparea postului de Director Economic la  SAJ Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut în data de 21.02.2022 pentru ocuparea postului de

Director Economic la  SAJ Bihor

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 Lerint Simona Petronela 100,00 ADMIS
2 Pintea Gheorghe 88,00 ADMIS
3 Nistor Sebastian 84,00 ADMIS

 

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Informare

Informare

  

                În atenția candidaților înscriși pentru a participa la concursul de director economic – proba scrisă, din motive obiective se amână cu o oră desfășurarea acestei probe.

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PRIVIND MODIFICAREA CALENDARULUI DE CONCURS

ANUNȚ PRIVIND MODIFICAREA CALENDARULUI DE CONCURS

 

          Subscrisa Serviciul de Ambulanţă Județean Bihor, cu sediul în loc. Oradea, str. Evreilor Deportați nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I. 7551740, prin reprezentantul legal Dr. Venter Liciniu Cătălin, în calitate de  Manager general interimar, prin prezenta, în conformitate cu prevederile legale ale OMS 157/2019, face următorul anunț:

            Calendarul desfășurării concursului pentru postul de director economic va fi reluat cu proba scrisă și este următorul:

  • Proba scrisă – 21.02.2022 – ora 11:00;
  • Afișare rezultate proba scrisă: 21.02.2022- ora 15:00
  • Susținerea proiectului de management: 22.02.2022 – ora 11:00
  • Afișare rezultate susținerea proiect management: 22.02.2022 – ora 15:00
  • Interviul de selecție: 02.2022 – ora 11:00
  • Afișare rezultate interviul de selecție: 24.02.2022 – ora 14:00
  • Afișare rezultate finale: 24.02.2022 – ora 15:00
  • Depunere contestație rezultat final* – în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor finale ale concursului/examenului, respectiv până la data de 25.02.2022 – ora 15:00
  • Soluționare contestații rezultat final – în data de 28.02.2022;
  • Afișare rezultat final în urma soluționării contestațiilor: 01.03.2022.

 

* Contestația la rezultatul final, respectiv la proba scrisă, precum și la proba de susținere a proiectului de management se depun după afișarea rezultatelor finale, în conformitate cu prevederile OMS 157/2019, art. 11, alin. 3, la proba interviu nu se poate depune contestație, iar procedura de concurs/examen nu prevede posibilitatea contestării individuale a probei scrise și a probei de susținere a proiectului de management.

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT CONTESTAȚIE Validare dosar de înscriere pentru concursul de director economic

REZULTAT CONTESTAȚIE

Validare dosar de înscriere pentru concursul de director economic

  

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1       Sabău Popa Liviu Mihai RESPINS Lipsă vechime în specialitatea studiilor conf.Ordin MS art.4,alin.3, pct.b

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

TABEL NOMINAL cu stabilirea candidaţilor declarați ,,ADMIS/RESPINS” pentru funcţia de Director economic

TABEL NOMINAL

cu stabilirea candidaţilor declaraţi „ADMIS/RESPINS”pentru funcţia de Director economic

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Evaluare dosar Motivul respingerii
 

1

 

Lerint Simona Petronela

 

ADMIS ___________________________
2 Nistor Sebastian ADMIS ____________________________
3 Pintea Gheorghe ADMIS ____________________________
4 Sabau Popa Liviu Mihai RESPINS Lipsă vechime in specialitatea studiilor conf.Ordin MS art.4,alin.3, pct.b

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

LISTA CANDIDAȚILOR ADMISI PENTRU CONCURS 1(unu) POST DE ȘOFER AUTOSANITARĂ II PENTRU STAȚIA ORADEA LA INTERVIUL DIN DATA DE 09.11.2021 ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI  PENTRU 1(unu) POST DE ȘOFER AUTOSANITARĂ II PENTRU STAȚIA ORADEA LA INTERVIUL DIN DATA DE 09.11.2021 ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

  

Nr.crt. Candidat Admis / Respins pentru interviu Observatii
1 BÂRTAN SERGIU LUCIAN RESPINS Lipsă dovadă vechime de 3 ani șofer profesionist
2 CMECIU SERGIU IONUȚ RESPINS Lipsă dovadă vechime de 3 ani șofer profesionist

Lipsă curs de ambulanțier

3 CORAȘ RAUL IONUT ADMIS
4 MENDEA MARIUS CLAUDIU ADMIS
5 SOMOGYI KAROLY ADMIS
6 TURZO GABRIEL SEBASTIAN ADMIS

*Candidații respinși nu vor fi contactați telefonic pentru a participa la proba de interviu.

 

 

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK