ANUNT validare dosar de înscriere postului vacant de  referent de specialitate debutant cu studii superioare în cadrul biroului administrativ

ANUNT

Validare dosar de înscriere

 

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  referent de specialitate debutant cu studii superioare   în cadrul biroului administrativ la Serviciul Aprovizionare,Achiziții publice,Transport,Apărare civilă, Evidența militară la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarului de înscriere, următorul candidat a fost declarat admis/respins pentru a participa la urmatoarea probă de concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Cod  Numeric Identificare

Evaluare Dosar Motivul Respingerii
1           4073 ADMIS

 

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de 24.08.2023  ora 1400  la sediul unității,sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK