Validare dosar de înscriere având în vedere organizarea concursului de ocupare a două posturi vacante de  referent de specialitate debutant cu studii superioare în cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară: compartiment achizitii publice și biroul administrativ la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice

ANUNT

Validare dosar de înscriere

 

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a două posturi vacante de  referent de specialitate debutant cu studii superioare în cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară: compartiment achizitii publice și biroul administrativ la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice.

În urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarati admis/respins pentru a participa la concurs:

Compartiment administrativ

 

Nr.crt.

 

Cod Numeric Identificare

 

Evaluare Dosar

Motivul Respingerii
1 5651 ADMIS  
2 5708 ADMIS  

 

Compartiment achiziții

 

Nr.crt.

 

Cod Numeric Identificare

 

Evaluare Dosar

Motivul Respingerii
1 5737 ADMIS  
2 5761 ADMIS  
3 5786 RESPINS Lipsă condiții specifice conform Anunț Concurs lit.B1

 

         Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea

rezultatelor respectiv până la data de 17.11.2023  ora 1400  la sediul unității,sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK