Rezultate proba scrisa concurs funcţia temporar vacantă de șef serviciu mișcare și exploatare auto SAJ Bihor

REZULTATE PROBA SCRISĂ

Obţinute de candidatul pentru funcţia temporar vacantă de șef serviciu mișcare și exploatare auto SAJ Bihor

 

Nr. crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 CABAI  MIHAI 95,00 ADMIS

 

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 17.12.2019  ora 1200, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultate proba practica concurs asistent medical generalist cu 6 luni vechime, la substația Marghita

REZULTAT PROBA PRACTICA

pentru funcţia vacantă de asistent medical generalist cu vechime de 6 luni

SUBSTATIA MARGHITA

 

Nr. crt. CANDIDAT PUNCTAJ OBSERVATII

 

1 PERE DAVID BENIAMIN 95.00 ADMIS
2 CHIRODEA AGNETA EMILIA 82.66 ADMIS
3 TOCA BOGDAN FLORIN 75.00 ADMIS
4 POP FLORENTINA 59.66 ADMIS
5 CICORTAȘ GEORGETA CORINA 43.00 RESPINS
6 ROTAR SERGIU VIOREL 41.66 RESPINS
7 SILAGHI ALUNITA LAVINIA …….. ABSENT

 

Contestație la proba practică se poate depune până la data de 18.12.2019 ora 1200, la sediul unității, serviciul RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultate proba scrisa concurs asistent medical generalist cu 6 luni vechime, la substația Marghita

REZULTATE PROBA SCRISĂ

Obţinute de candidaţi pentru funcţia vacantă de asistent medical generalist  cu 6 luni vechime

      Substația Marghita,

 

Nr. crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 ȚOCA BOGDAN FLORIN 76,50 ADMIS
2 CHIRODEA AGNETA EMILIA 71,00 ADMIS
3 POP FLORENTINA 70,00 ADMIS
4 CICORTAȘ GEOGETA CORINA 65,50 ADMIS
5 PERE DAVID BENIAMIN 61,00 ADMIS
6 ROTAR SERGIU VIOREL 54,00 ADMIS
7 SILAGHI ALUNIȚA LAVINIA 50,00 ADMIS
8 NECHITA ANDREI ALEXANDRU 45,00 RESPINS
9 BALOGH ZOLTAN 43,00 RESPINS
10 SCHEK IOANA DENISA 37,00 RESPINS

 

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 12.12.2019  ora 1200, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Validare dosare șef serviciu mișcare și exploatare auto

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei temporar vacantă de șef serviciu mișcare și exploatare auto în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorul candidat a fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 CABAI MIHAI ADMIS  

Contestațiile se pot depune până la data de 11.12.2019 ora 1200 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Validare dosare concurs asistent medical generalist cu 6 luni vechime, la substația Marghita

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  asistent medical generalist cu vechime 6 luni în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judetean Bihor substația Marghita, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BALOGH ZOLTAN ADMIS
2 CICORTAȘ GEORGETA-CORINA ADMIS
3 CHIRODEA AGNETA EMILIA ADMIS
4 NECHITA ANDREI ALEXANDRU ADMIS
5 PERE DAVID BENIAMIN ADMIS
6 POP FLORENTINA ADMIS
7 ROTAR SERGIU VIOREL ADMIS
8 SCHER IOANA DENISA ADMIS
9 SILAGHI ALUNITA LAVINIA ADMIS
10 TOCA BOGDAN FLORIN ADMIS

Contestațiile se pot depune până la data de 04.12.2019 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTATE FINALE CONCURS post temporar vacant de asistent medical generalist PL

CENTRALIZATOR NOMINAL A REZULTATELOR 

PENTRU  POSTUL  TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL CU VECHIME 6 LUNI

SUBSTAȚIILE MARGHITA , SUPLACU de BARCAU

NrCrt Candidati Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 SILAGHI ALUNITA LAVINIA 56,00 95,00 60,00 70,33 ADMIS
2 POP FLORENTINA 56,00 83,00 60,00 66,33 ADMIS

 

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTATE PROBA INTERVIU CONCURS post temporar vacant de asistent medical generalist PL

REZULTAT PROBA INTERVIU

pentru funcţia vacanta de asistent medical generalist cu vechime de 6 luni

 SUBSTATIILE MARGHITA, SUPLACU DE BARCAU

 

Nr. crt. CANDIDAT PUNCTAJ OBSERVATII
1 POP FLORINTINA 60 ADMIS
2 SILAGHI ALUNITA LAVINIA 60 ADMIS

 

Contestație la proba practică se poate depune până la data de 06.11.2019 ora 1200, la sediul unității, serviciul RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTATE PROBA PRACTICA CONCURS post temporar vacant de asistent medical generalist PL

REZULTAT PROBA PRACTICA

pentru funcţia vacanta de asistent medical generalist cu vechime de 6 luni

SUBSTATIILE MARGHITA, SUPLACU DE BARCAU

 

Nr. crt. CANDIDAT PUNCTAJ OBSERVATII
1 SILAGHI ALUNITA LAVINIA 95,00 ADMIS
2 POP FLORINTINA 83,00 ADMIS

 

Contestație la proba practică se poate depune până la data de 06.11.2019 ora 1200, la sediul unității, serviciul RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTATE PROBA SCRISĂ CONCURS post temporar vacant de asistent medical generalist PL

REZULTATE PROBA SCRISĂ

Obţinute de candidaţi pentru funcţia de asistent medical generalist  cu 6 luni vechime

Substațiile Marghita, Suplacu de Barcău

 

Nr. crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 IANOSTYAK DANIEL RAUL 30,00 RESPINS
2 NECHITA ANDREI ALEXANDRU 34,00 RESPINS
3 POP FLORENTINA 56,00 ADMIS
4 SILAGHI ALUNITA LAVINIA 56,00 ADMIS
5 TIRLE MINODORA LAVINIA 25,50 RESPINS

 

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 31.10.2019  ora 1200, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

VALIDARE DOSARE INSCRIERE CONCURS post farmacist în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de Farmacist în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor Ordinului M.S. nr.869/09.07.2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic/farmacist din unitățile sanitare publice.

      In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BABA NADIA FELICIA ADMIS  
2 BALINT ADRIANA IOANA ADMIS  
3 BENA IOANA MARIANA ADMIS  
4 BONDOR MIHAELA JENICA ADMIS  
5 DARABAN DANIELA GEORGETA ADMIS  
6 FILIP ANCA DANIELA ADMIS  
7 FOICA RAUL CĂTĂLIN ADMIS  
8 KOVACS ALEXANDRA MARIA ADMIS  
9 LAZEA CRISTINA RALUCA ADMIS  
10 LUPȘE FLAVIA CODRUȚA ADMIS  
11 MOȘ ANDREEA MARIA ADMIS  
12 NETEA STANCIU DANA SIMONA ADMIS  
13 OLARU IRINA FLORENTINA ADMIS  
14 POPA DAN MIHAI ADMIS  
15 POPA NATALIA GEORGIANA ADMIS  
16 PORGE OANA ALEXANDRA ADMIS  
17 POTROVIȚĂ CRISTINA TABITA ADMIS  
18 PRADA DANIELA ALINA ADMIS  
19 ȚOC DOINA CARMEN ADMIS  

 

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK