Informare

Informare

  

                În atenția candidaților înscriși pentru a participa la concursul de director economic – proba scrisă, din motive obiective se amână cu o oră desfășurarea acestei probe.

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PRIVIND MODIFICAREA CALENDARULUI DE CONCURS

ANUNȚ PRIVIND MODIFICAREA CALENDARULUI DE CONCURS

 

          Subscrisa Serviciul de Ambulanţă Județean Bihor, cu sediul în loc. Oradea, str. Evreilor Deportați nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I. 7551740, prin reprezentantul legal Dr. Venter Liciniu Cătălin, în calitate de  Manager general interimar, prin prezenta, în conformitate cu prevederile legale ale OMS 157/2019, face următorul anunț:

            Calendarul desfășurării concursului pentru postul de director economic va fi reluat cu proba scrisă și este următorul:

 • Proba scrisă – 21.02.2022 – ora 11:00;
 • Afișare rezultate proba scrisă: 21.02.2022- ora 15:00
 • Susținerea proiectului de management: 22.02.2022 – ora 11:00
 • Afișare rezultate susținerea proiect management: 22.02.2022 – ora 15:00
 • Interviul de selecție: 02.2022 – ora 11:00
 • Afișare rezultate interviul de selecție: 24.02.2022 – ora 14:00
 • Afișare rezultate finale: 24.02.2022 – ora 15:00
 • Depunere contestație rezultat final* – în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor finale ale concursului/examenului, respectiv până la data de 25.02.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestații rezultat final – în data de 28.02.2022;
 • Afișare rezultat final în urma soluționării contestațiilor: 01.03.2022.

 

* Contestația la rezultatul final, respectiv la proba scrisă, precum și la proba de susținere a proiectului de management se depun după afișarea rezultatelor finale, în conformitate cu prevederile OMS 157/2019, art. 11, alin. 3, la proba interviu nu se poate depune contestație, iar procedura de concurs/examen nu prevede posibilitatea contestării individuale a probei scrise și a probei de susținere a proiectului de management.

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT CONTESTAȚIE Validare dosar de înscriere pentru concursul de director economic

REZULTAT CONTESTAȚIE

Validare dosar de înscriere pentru concursul de director economic

  

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1       Sabău Popa Liviu Mihai RESPINS Lipsă vechime în specialitatea studiilor conf.Ordin MS art.4,alin.3, pct.b

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

TABEL NOMINAL cu stabilirea candidaţilor declarați ,,ADMIS/RESPINS” pentru funcţia de Director economic

TABEL NOMINAL

cu stabilirea candidaţilor declaraţi „ADMIS/RESPINS”pentru funcţia de Director economic

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Evaluare dosar Motivul respingerii
 

1

 

Lerint Simona Petronela

 

ADMIS ___________________________
2 Nistor Sebastian ADMIS ____________________________
3 Pintea Gheorghe ADMIS ____________________________
4 Sabau Popa Liviu Mihai RESPINS Lipsă vechime in specialitatea studiilor conf.Ordin MS art.4,alin.3, pct.b

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PRIVIND MODIFICAREA CALENDARULUI DE CONCURS PENTRU POSTUL DE DIRECTOR ECONOMIC

ANUNȚ PRIVIND MODIFICAREA CALENDARULUI DE CONCURS

 

          Subscrisa Serviciul de Ambulanţă Județean Bihor, cu sediul în loc. Oradea, str. Evreilor Deportați nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I. 7551740, prin reprezentantul legal Dr. Venter Liciniu Cătălin, în calitate de  Manager general interimar, prin prezenta, în conformitate cu dispozițiile Ministerului Sănătății-adresa cu nr. 1154/27.01.2022, prin care s-a dispus stabilirea calendarului de desfășurare a concursului, în conformitate cu prevederile legale ale OMS 157/2019, face următorul anunț:

 

            Calendarul desfășurării concursului pentru postul de director economic va fi reluat cu proba de evaluare a dosarelor candidaților și este următorul:

 

 • Evaluarea dosarelor candidaților: 14.02.2022 – ora 11:00;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 14.02.2022 – ora 15:00;
 • Depunere contestatie soluționare dosare – în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor pentru selcția dosarelor, respectiv până în 15.02.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestații evaluare dosare – în 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor pentru evaluarea dosarelor, respectiv 16.02.2022 – până la ora 15:00
 • Afișare rezultate contestatii dosare: 16.02.2022 – ora 15:00
 • Proba scrisă – 17.02.2022 – ora 11:00;
 • Afișare rezultate proba scrisă: 17.02.2022- ora 15:00
 • Susținerea proiectului de management: 18.02.2022 – ora 11:00
 • Afișare rezultate susținerea proiect management: 18.02.2022 – ora 15:00
 • Interviul de selecție: 21.02.2022 – ora 11:00
 • Afișare rezultate interviul de selecție: 21.02.2022 – ora 15:00
 • Afișare rezultate finale: 22.02.2022 – ora 12:00
 • Depunere contestație rezultat final* – în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor finale ale concursului/examenului, respectiv până la data de 23.02.2022 – ora 12:00
 • Soluționare contestații rezultat final – în 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor la rezultatul final, respectiv până la data de 24.02.2022 – ora 12:00
 • Afișare rezultat final în urma soluționării contestațiilor: 24.02.2022 – ora 15:00.

 

* Contestația la rezultatul final, respectiv la proba scrisă, precum și la proba de susținere a proiectului de management se depun după afișarea rezultatelor finale, în conformitate cu prevederile OMS 157/2019, art. 11, alin. 3, la proba interviu nu se poate depune contestație, iar procedura de concurs/examen nu prevede posibilitatea contestării individuale a probei scrise și a probei de susținere a proiectului de management.

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PRIVIND AMÂNAREA CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE DIRECTOR ECONOMIC

ANUNȚ PRIVIND AMÂNAREA CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE DIRECTOR ECONOMIC

          Subscrisa Serviciul de Ambulanţă Județean Bihor, cu sediul în loc. Oradea, str. Evreilor Deportați nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I. 7551740, prin reprezentantul legal Dr. Venter Liciniu Cătălin, în calitate de  Manager general interimar, prin prezenta, în conformitate cu prevederile OMS nr. 157/2019, art. 14, alin. 1, lit. a, din motive obiective  (medicale), anunță amânarea concursului pentru ocuparea postului de director economic cu 5 zile lucrătoare.

            În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății, nr. 157/2019, art. 6, alin. 6, noile date ale calendarului de desfășurare a concursului se vor publica în Monitorul Oficial al României, pe portalul www.posturi.gov, într-un ziar de largă circulație, pe site-ul și la avizierul Serviciului de Ambulanță Județean Bihor.

            Candidaturile înregistrate la concursul a cărei procedură a fost suspendată și amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă în scris intenția de a participa din nou la concurs, până la data de 11.02.2022, așa cum prevede art. 15, alin. 1 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 157/2019.

            În situaţia în care, la reluarea procedurii de concurs, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui până la data emiterii actului administrativ de numire, așa cum prevede art. 15, alin. 2 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 157/2019.

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PRIVIND MODIFICAREA CALENDARULUI DE CONCURS PENTRU POSTUL DE DIRECTOR ECONOMIC

ANUNȚ PRIVIND MODIFICAREA CALENDARULUI DE CONCURS

 

          Subscrisa Serviciul de Ambulanţă Județean Bihor, cu sediul în loc. Oradea, str. Evreilor Deportați nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I. 7551740, prin reprezentantul legal Dr. Venter Liciniu Cătălin, în calitate de  Manager general interimar, prin prezenta, în conformitate cu dispozițiile Ministerului Sănătății-adresa cu nr. 1154/27.01.2022, prin care s-a dispus stabilirea calendarului de desfășurare a concursului, în conformitate cu prevederile legale ale OMS 157/2019, face următorul anunț:

 

            Calendarul desfășurării concursului pentru postul de director economic va fi reluat cu proba de evaluare a dosarelor candidaților și este următorul:

 

 • Evaluarea dosarelor candidaților: 07.02.2022 – ora 11:00;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 07.02.2022 – ora 15:00;
 • Depunere contestatie soluționare dosare – în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor pentru selcția dosarelor, respectiv: până în 08.02.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestații evaluare dosare – în 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor pentru evaluarea dosarelor, respectiv: 09.02.2022 – până la ora 15:00
 • Afișare rezultate contestatii dosare: 09.02.2022 – ora 15:00
 • Proba scrisă – 10.02.2022 – ora 11:00;
 • Afișare rezultate proba scrisă : 10.02.2022- ora 15:00
 • Susținerea proiectului de management: 11.02.2022 – ora 11:00
 • Afișare rezultate susținerea proiect management: 11.02.2022 – ora 15:00
 • Interviul de selecție: 14.02.2022 – ora 11:00
 • Afișare rezultate interviul de selecție: 14.02.2022 – ora 15:00
 • Afișare rezultate finale: 15.02.2022 – ora 12:00
 • Depunere contestație rezultat final* – în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor finale ale concursului/examenului, respectiv până la data de 16.02.2022 – ora 12:00
 • Soluționare contestații rezultat final – în 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor la rezultatul final, respectiv până la data de 17.02.2022 – ora 12:00
 • Afișare rezultat final în urma soluționării contestațiilor: 17.02.2022 – ora 15:00.

 

* Contestația la rezultatul final, respectiv la proba scrisă, precum și la proba de susținere a proiectului de management se depun după afișarea rezultatelor finale, în conformitate cu prevederile OMS 157/2019, art. 11, alin. 3, la proba interviu nu se poate depune contestație, iar procedura de concurs/examen nu prevede posibilitatea contestării individuale a probei scrise și a probei de susținere a proiectului de management.

 

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNT PRIVIND SUSPENDAREA CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE DIRECTOR ECONOMIC

ANUNT

PRIVIND SUSPENDAREA CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE DIRECTOR ECONOMIC

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform Ordinul Ministerului Sănătății nr. 157/2019, art. 13, anunță suspendarea concursului organizat pentru ocuparea postului de director economic, în perioada 10.01.2022 – 04.02.2022, conform anunțului de concurs nr. 135/10.01.2022, în urma celor dispuse de către Ministerul Sănătății, pentru refacerea calendarului de concurs.

 

                        În conformitate cu prevederile art. 14, alin. 1, lit. a,  din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 157/2019,  desfășurarea concursului se amână cu 5 zile lucrătoare, respectiv până la data de 07.02.2022.

                        În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății, nr. 157/2019, art. 6, alin. 6, modificările calendarului de desfășurare a concursului se vor publica în Monitorul Oficial al României, pe portalul www.posturi.gov, într-un ziar de largă circulație, pe site-ul și la avizierul Serviciului de Ambulanță Județean Bihor.

                        Candidaturile înregistrate la concursul a cărei procedură a fost suspendată și amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă în scris intenția de a participa din nou la concurs, până la data de 04.02.2022, așa cum prevede art. 15, alin. 1 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 157/2019.

                        În situaţia în care, la reluarea procedurii de concurs, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui până la data emiterii actului administrativ de numire, așa cum prevede art. 15, alin. 2 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 157/2019.

 

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Baza de date cu intrebari pentru postul de director economic

Baza de date cu intrebari pentru postul de director economic

 

                                                                  Documentul il gasiti la acest LINK

PRECIZARE privind înscrierea candidaților la concursul pentru postul de director economic în urma anunțului de concurs cu nr. 135/10.01.2022

PRECIZARE

Privind înscrierea candidaților la concursul pentru postul de director economic în urma anunțului de concurs cu nr. 135/10.01.2022

 

          Documentele pe care trebuie să le depună candidații pentru concursul de director economic, prevăzute în anunțul de concurs cu nr. 135/10.01.2022, la capitolul  ”Documente solicitate candidaților” trebuie să respecte următoarea procedură:

 • Cererea de înscriere se eliberează de către secretarul comisiei și se completează la sediul SAJ Bihor;
 • Copia actului de identitate, conformitatea cu originalul se aplică după verificarea actului în original;
 • Copia diplomei de licență sau de absolvire, conformitatea cu originalul se aplică după verificarea actului în original;
 • Curriculum vitae, se depune în original cu semnătura candidatului;
 • Adeverința REVISAL se depune în original;
 • Cazierul judiciar se depune în original;
 • Copia certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu, conformitatea cu originalul se aplică după verificarea actului în original;
 • Declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege, se primește de la secretarul comisiei și se completează la sediul SAJ Bihor;
 • Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, se depune în original și trebuie să aibe o vechime de maxim 6 luni de la data eliberării;
 • Proiectul de specialitate se depune în 3 exemplare originale, semnate de candidat, care la depunerea dosarului se închid într-un plic și va fi depus în dosarul de concurs care cuprinde celelalte documente solicitate candidaților. Proiectul de specialitate va conține un număr de 8-10 pagini și va fi tehnoredactat pe calculator cu fonturi de 14, conform prevederilor OMS 157/2019, art. 9, alin. 2.

 

            Alte documente care nu sunt prevăzute în anunțul de concurs nu vor fi acceptate și vor fi restituite candidatului.

 

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK