ANUNȚ PRIVIND AMÂNAREA CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE DIRECTOR ECONOMIC

ANUNȚ PRIVIND AMÂNAREA CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE DIRECTOR ECONOMIC

          Subscrisa Serviciul de Ambulanţă Județean Bihor, cu sediul în loc. Oradea, str. Evreilor Deportați nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I. 7551740, prin reprezentantul legal Dr. Venter Liciniu Cătălin, în calitate de  Manager general interimar, prin prezenta, în conformitate cu prevederile OMS nr. 157/2019, art. 14, alin. 1, lit. a, din motive obiective  (medicale), anunță amânarea concursului pentru ocuparea postului de director economic cu 5 zile lucrătoare.

            În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății, nr. 157/2019, art. 6, alin. 6, noile date ale calendarului de desfășurare a concursului se vor publica în Monitorul Oficial al României, pe portalul www.posturi.gov, într-un ziar de largă circulație, pe site-ul și la avizierul Serviciului de Ambulanță Județean Bihor.

            Candidaturile înregistrate la concursul a cărei procedură a fost suspendată și amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă în scris intenția de a participa din nou la concurs, până la data de 11.02.2022, așa cum prevede art. 15, alin. 1 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 157/2019.

            În situaţia în care, la reluarea procedurii de concurs, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui până la data emiterii actului administrativ de numire, așa cum prevede art. 15, alin. 2 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 157/2019.

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK