ANUNȚ PRIVIND MODIFICAREA CALENDARULUI DE CONCURS

ANUNȚ PRIVIND MODIFICAREA CALENDARULUI DE CONCURS

 

          Subscrisa Serviciul de Ambulanţă Județean Bihor, cu sediul în loc. Oradea, str. Evreilor Deportați nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I. 7551740, prin reprezentantul legal Dr. Venter Liciniu Cătălin, în calitate de  Manager general interimar, prin prezenta, în conformitate cu prevederile legale ale OMS 157/2019, face următorul anunț:

            Calendarul desfășurării concursului pentru postul de director economic va fi reluat cu proba scrisă și este următorul:

  • Proba scrisă – 21.02.2022 – ora 11:00;
  • Afișare rezultate proba scrisă: 21.02.2022- ora 15:00
  • Susținerea proiectului de management: 22.02.2022 – ora 11:00
  • Afișare rezultate susținerea proiect management: 22.02.2022 – ora 15:00
  • Interviul de selecție: 02.2022 – ora 11:00
  • Afișare rezultate interviul de selecție: 24.02.2022 – ora 14:00
  • Afișare rezultate finale: 24.02.2022 – ora 15:00
  • Depunere contestație rezultat final* – în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor finale ale concursului/examenului, respectiv până la data de 25.02.2022 – ora 15:00
  • Soluționare contestații rezultat final – în data de 28.02.2022;
  • Afișare rezultat final în urma soluționării contestațiilor: 01.03.2022.

 

* Contestația la rezultatul final, respectiv la proba scrisă, precum și la proba de susținere a proiectului de management se depun după afișarea rezultatelor finale, în conformitate cu prevederile OMS 157/2019, art. 11, alin. 3, la proba interviu nu se poate depune contestație, iar procedura de concurs/examen nu prevede posibilitatea contestării individuale a probei scrise și a probei de susținere a proiectului de management.

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK