ANUNT PRIVIND SUSPENDAREA CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE DIRECTOR ECONOMIC

ANUNT

PRIVIND SUSPENDAREA CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE DIRECTOR ECONOMIC

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform Ordinul Ministerului Sănătății nr. 157/2019, art. 13, anunță suspendarea concursului organizat pentru ocuparea postului de director economic, în perioada 10.01.2022 – 04.02.2022, conform anunțului de concurs nr. 135/10.01.2022, în urma celor dispuse de către Ministerul Sănătății, pentru refacerea calendarului de concurs.

 

                        În conformitate cu prevederile art. 14, alin. 1, lit. a,  din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 157/2019,  desfășurarea concursului se amână cu 5 zile lucrătoare, respectiv până la data de 07.02.2022.

                        În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății, nr. 157/2019, art. 6, alin. 6, modificările calendarului de desfășurare a concursului se vor publica în Monitorul Oficial al României, pe portalul www.posturi.gov, într-un ziar de largă circulație, pe site-ul și la avizierul Serviciului de Ambulanță Județean Bihor.

                        Candidaturile înregistrate la concursul a cărei procedură a fost suspendată și amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă în scris intenția de a participa din nou la concurs, până la data de 04.02.2022, așa cum prevede art. 15, alin. 1 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 157/2019.

                        În situaţia în care, la reluarea procedurii de concurs, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui până la data emiterii actului administrativ de numire, așa cum prevede art. 15, alin. 2 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 157/2019.

 

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK