Validarea dosarelor de înscriere asistent medical generalist cu 6 luni vechime în specialitate în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere la concurs

 

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiilor de Asistent medical generalist cu 6 luni vechime în specialitate în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

      In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la următoarea probă de concurs:

 

Nr.crt. Candidat Evaluare dosar Motivul respingerii
1 ALB TAMARA LAVINIA ADMIS  
2 BALOGH ZOLTAN ADMIS  
3 BOCHIS IOANA MARIA RESPINS Lipsă vechime de asistent medical
4 BOGDAN FLORICA ADMIS  
5 CANTA IULIA FLORINA ADMIS  
6 CHETAN RAUL VLAD ADMIS  
7 CHIRODEA AGNETA EMILIA ADMIS  
8 IANOSTYAK DANIEL RAUL ADMIS  
9 JURCA CRINA NICOLETA ADMIS  
10 LUP MIRELA ADMIS  
11 MOCANU SERGIU ADMIS  
12 MORAR CRISTIAN ALEX ADMIS  
13 NECHITA ANDREI ALEXANDRU ADMIS  
14 PAPP ALEXANDRU ADMIS  
15 PERE DAVID BENIAMIN ADMIS  
16 POP FLORENTINA ADMIS  
17 ROTAR SERGIU VIOREL ADMIS  
18 SAICU FLORIN ADMIS  
19 SILAGHI ALUNITA LAVINIA ADMIS  
20 STURZ REBECA FLORINA ADMIS  
21 STIUBE DANA MARGARETA ADMIS  
22 TOTOREAN CRISTINA ADMIS  
23 TOCA BOGDAN FLORIN ADMIS  
24 TURCUS VASILE RADU ADMIS  
25 VENTER ADRIAN ADMIS  

 

       Contestațiile se pot depune până la data de 18.09.2019 ora 14.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTAT PROBA FINAL concurs referent de specialitate grad I in cadrul Serviciului Mișcare și Exploatare Auto, Întreținere și Reparații Auto, Revizie Tehnică

CENTRALIZATOR NOMINAL A REZULTATELOR 

PENTRU  POSTUL VACANT DE REFERENT DE SPECIALITATE GRAD I SAJ BIHOR

NrCrt Candidati Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 POP VASILE LIVIU 70 91 80.50 ADMIS

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTAT PROBA INTERVIU concurs referent de specialitate grad I in cadrul Serviciului Mișcare și Exploatare Auto, Întreținere și Reparații Auto, Revizie Tehnică

REZULTAT PROBA INTERVIU

pentru funcţia vacantă de referent de specialitate grad I

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observatii
1 POP VASILE LIVIU 91 ADMIS

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTAT PROBA SCRISĂ concurs referent de specialitate grad I in cadrul Serviciului Mișcare și Exploatare Auto, Întreținere și Reparații Auto, Revizie Tehnică

REZULTAT PROBA SCRISĂ

Obţinut de candidat pentru funcţia de referent de specialitate grad I –SAJ Bihor

Nr. crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 POP VASILE LIVIU 70 ADMIS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 13.09.2019  ora 1400, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Validarea dosarelor de înscriere concurs referent de specialitate grad I in cadrul Serviciului Mișcare și Exploatare Auto, Întreținere și Reparații Auto, Revizie Tehnică

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

  

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  referent de specialitate grad I în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.  In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorul candidat a fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 POP VASILE LIVIU ADMIS  

Contestațiile se pot depune până la data de 06.09.2019 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTAT  FINAL PENTRU  FUNCTIA SPECIFICA  COMITETULUI  DIRECTOR DE DIRECTOR ECONOMIC AL SAJ BIHOR

REZULTAT  FINAL

PENTRU  FUNCTIA SPECIFICA  COMITETULUI  DIRECTOR DE DIRECTOR ECONOMIC AL SAJ BIHOR

 

NrCrt Candidați Punctaj proba scrisă Punctaj

proba sustinere proiect

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 SABAU POPA LIVIU MIHAI 9,80 9,13 9,43 9,45 ADMIS
2 PINTEA GHEORGHE 8,60 7,40 9,14 8,38 RESPINS
3 CACUCI REMUS ALEXANDRU 7,40 8,17 8,98 8,18 RESPINS

 

 

Eventualele contestatii la rezultatul final, la concursul /examenul pentru functia specifica comitetului director de director economic  in conformitate cu OMS nr.157/2019 se poate depune,cu exceptia probei de interviu, in termen de 24 de ore de la data afisarii, respectiv până la data de 25.07.2019  ora ora 17:00 la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

 

REZULTAT PROBA INTERVIU la proba de interviu pentru functia specifica comitetului director de director economic al SAJ Bihor

REZULTAT PROBA INTERVIU

la proba de interviu pentru functia specifica comitetului director de director economic al SAJ Bihor

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 SABAU POPA LIVIU MIHAI 9,43 ADMIS
2 PINTEA GHEORGHE 9,14 ADMIS
3 CACUCI REMUS ALEXANDRU 8,98 ADMIS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

 

REZULTAT SUSTINERE PROIECT la proba de sustinere proiect pentru functia specifica comitetului director de director economic al SAJ Bihor

REZULTAT SUSTINERE PROIECT

la proba de sustinere proiect pentru functia specifica comitetului director de director economic al SAJ Bihor

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 SABAU POPA LIVIU MIHAI 9,13 ADMIS
2 CACUCI REMUS ALEXANDRU 8,17 ADMIS
3 PINTEA GHEORGHE 7,40 ADMIS

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

 

ERATA REZULTAT PROBA SCRISĂ CONCURS ocuparea functiei de Director economic

ERATA REZULTAT PROBA SCRISĂ

 La concursul susținut în data de 22.07.2019 pentru ocuparea functiei specifice comitetului director de director economic la  SAJ Bihor

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1. PINTEA GHEORGHE 8.60 ADMIS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

 

REZULTAT FINAL PENTRU FUNCTIA SPECIFICA COMITETULUI DIRECTOR DE DIRECTOR TEHNIC AL SAJ BIHOR

REZULTAT  FINAL

PENTRU  FUNCTIA SPECIFICA  COMITETULUI  DIRECTOR DE DIRECTOR TEHNIC AL SAJ BIHOR

 

NrCrt Candidați Punctaj proba scrisă Punctaj

proba sustinere proiect

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 STANGA ADRIAN 9,40 10 9,59 9,66 ADMIS

 

Eventualele contestatii la rezultatul final, la concursul /examenul pentru functia specifica comitetului director de director tehnic  in conformitate cu OMS nr.157/2019 se poate depune,cu exceptia probei de interviu, in termen de 24 de ore de la data afisarii, respectiv până la data de 23.07.2019 ora 14:00 la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK