VALIDARE DOSARE INSCRIERE CONCURS post temporar vacant de asistent medical generalist PL

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  asistent medical generalist PL cu vechime 6 luni în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judetean Bihor substațiile Marghita și Suplacu de Barcău, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 IANOSTYAK DANIEL RAUL ADMIS  
2 NECHITA ANDREI ALEXANDRU ADMIS  
3 POP FLORENTINA ADMIS  
4 SILAGHI ALUNITA LAVINIA ADMIS  
5 TIRLE MINODORA LAVINIA ADMIS  

 

Contestațiile se pot depune până la data de 24.10.2019 ora 1200 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Documentele oficiale, calendarul de concurs, bibliografia si tematica de concurs le gasiti la acest LINK 

Rezultat final concurs Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor

REZULTATE  FINALE

PENTRU POSTURILE DE ŞOFER AUTOSANITARĂ II – LA S.A.J. BIHOR

NrCrt Candidați Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 COTRAU GAVRIL 85,56 100,00 100,00 95,19 Admis
2 CABA LEONTIN 66,03 100,00 100,00 88,68 Admis
3 TAUT PAUL 62,76 98,58 100,00 87,11 Admis
4 BIRIS FLORENTIN 62,66 96,33 100,00 86,33 Admis
5 BORA DANIEL 61,04 93,91 100,00 84,98 Respins
6 NAGY ATTILA 54,69 89,66 100,00 81,45 Respins
7 BLAGA DORIN 50,00 93,50 100,00 81,17 Respins
8 BORUT COSMIN 50,00 88,50 100,00 79,50 Respins
9 ALB TEODOR 50,00 88,41 100,00 79,47 Respins

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Rezultat final concurs asistent medical generalist cu 6 luni vechime în specialitate în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor

REZULTATE  FINALE

PENTRU POSTURILE VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST cu 6 luni vechime în specialitate – LA S.A.J. BIHOR

NrCrt Candidati Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 MOCANU SERGIU 82,50 92,00 100,00 91,50 ADMIS
2 PAPP ALEXANDRU 84,00 82,08 100,00 88,69 ADMIS
3 TURCUS VASILE RADU 76,50 82,50 100,00 86,33 ADMIS
4 CHIRODEA AGNETA EMILIA 80,50 68,67 100,00 83,06 RESPINS
5 CANTA IULIA FLORINA 73,40 67,00 100,00 80,13 RESPINS
6 PERE DAVID BENIAMIN 56,20 65,00 100,00 73,73 RESPINS
7 CHETAN RAUL VLAD 67,70 52,33 100,00 73,34 RESPINS

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultat proba interviu concurs Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor

REZULTAT PROBA INTERVIU

La concursul susținut în data de 04.10.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 ALB TEODOR 100,00 Admis
2 BIRIS FLORENTIN 100,00 Admis
3 BLAGA DORIN 100,00 Admis
4 BORA DANIEL 100,00 Admis
5 BORUT COSMIN 100,00 Admis
6 CABA LEONTIN 100,00 Admis
7 COTRAU GAVRIL 100,00 Admis
8 NAGY ATTILA 100,00 Admis
9 TAUT PAUL 100,00 Admis

          Contestaţie la proba de interviu se poate depune până la data de  08.10.2019  ora 14, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Rezultat proba interviu asistent medical generalist cu 6 luni vechime în specialitate în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor

REZULTAT PROBA INTERVIU

 

La concursul susținut în data de 03.10.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de

Asistent medical generalist cu 6 luni vechime în specialitate  la stația/substația Oradea, Aleșd și Salonta

 

Nr.crt Candidat Punctaj obtinut Observatii
1 CHIRODEA AGNETA EMILIA 100,00 Admis
2 PAPP ALEXANDRU 100,00 Admis
3 CHETAN RAUL VLAD 100,00 Admis
4 MOCANU SERGIU 100,00 Admis
5 PERE DAVID BENIAMIN 100,00 Admis
6 CANTA IULIA FLORINA 100,00 Admis
7 TURCUS VASILE RADU 100,00 Admis
8 BALOGH ZOLTAN _______ Absent

Contestaţie la proba interviu se poate depune până la data de 07.10.2019 ora 14,00, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultat proba practica concurs Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor

REZULTAT PROBA PRACTICĂ

La concursul susținut pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 COTRĂU GAVRIL MARIUS 100,00 Admis
2 CABA LEONTIN FLORIN 100,00 Admis
3 TĂUT PAUL DANIEL 98,58 Admis
4 BIRIȘ FLORENTIN 96,33 Admis
5 BORA DANIEL ALIN 93,91 Admis
6 BLAGA DORIN SAMUEL 93.50 Admis
7 NAGY ATTILA 89,66 Admis
8 BORUȚ COSMIN MARIUS 88,50 Admis
9 ALB TEODOR CĂLIN 88,41 Admis

         Contestaţie la proba practică se poate depune până la data de 02.10.2019 ora 1400, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Rezultat proba practica asistent medical generalist cu 6 luni vechime în specialitate în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor

REZULTAT PROBA PRACTICA

La concursul susținut în data de 27.09.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de

Asistent medical generalist cu 6 luni vechime în specialitate  la stația/substația Oradea, Aleșd și Salonta

 

Nr.crt Candidat Punctaj obtinut Observatii
1 MOCANU SERGIU 92,00 Admis
2 IANOSTYAK DANIEL RAUL 41,50 Respins
3 CANTA IULIA FLORINA 67,00 Admis
4 VENTER ADRIAN 19,17 Respins
5 BALOGH ZOLTAN 56,83 Admis
6 PERE DAVID BENIAMIN 65,00 Admis
7 CHETAN RAUL VLAD 52,33 Admis
8 PAPP ALEXANDRU 82,08 Admis
9 TURCUS VASILE RADU 82,50 Admis
10 CHIRODEA AGNETA EMILIA 68,67 Admis
11 ROTAR SERGIU VIOREL 48,67 Respins
12 LUP MIRELA 48,00 Respins
13 STURZ REBECA FLORINA Absent Respins
14 TOTOREAN CRISTINA Absent Respins
15 JURCA CRINA NICOLETA Absent Respins

Contestaţie la proba practica se poate depune până la data de 01.10.2019 ora 14,00, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultat contestatie proba scrisa concurs Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor

REZULTAT CONTESTAȚIE

la proba  scrisă pentru posturile vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 Szuporan Ionut Florin 29,00 RESPINS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultat proba scrisa concurs Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut în data de 24.09.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de

șofer autosanitară II la SAJ Bihor

 

Nr.crt. Candidat Punctaj acordat Observatii
1 COTRĂU GAVRIL MARIUS 85,56 Admis
2 CABA LEONTIN FLORIN 66,03 Admis
3 TĂUT PAUL DANIEL 62,76 Admis
4 BIRIȘ FLORENTIN 62,66 Admis
5 BORA DANIEL ALIN 61,04 Admis
6 NAGY ATTILA 54,69 Admis
7 ALB TEODOR CĂLIN 50,00 Admis
8 BLAGA DORIN SAMUEL 50,00 Admis
9 BORUȚ COSMIN MARIUS 50,00 Admis
10 BODEA HORIA MIHAI 42,50 Respins
11 GAVRIȘ CRISTIAN IONUȚ 41,00 Respins
12 SARCA CLAUDIU 40,00 Respins
13 SFERLE DANIEL FLORIN 40,00 Respins
14 SZUJOGAN RADU IOAN 38,00 Respins
15 NUNCIU FLORIN AUREL 37,99 Respins
16 BALINT IOAN FLORIN 37,00 Respins
17 GULEȘ GHIȚĂ VLAD 37,00 Respins
18 JURĂU BOGDAN 37,00 Respins
19 ERDEI ATTILA ROBERT 36,00 Respins
20 LUCACIU TRAIANUS HORIA 36,00 Respins
21 MANEA ADRIAN 35,00 Respins
22 ILLEA ANDREI MIHAI 34,00 Respins
23 NAGY IOAN ATTILA 34,00 Respins
24 FILDAN ALIN DACIAN 33,00 Respins
25 ROMÂNEAC MARIUS OVIDIU 33,00 Respins
26 ANDRU VASILE DANIEL 32,00 Respins
27 FLORE FLORIN 32,00 Respins
28 SUCIU DAN CLAUDIU 31,00 Respins
29 SZUPORAN IONUȚ FLORIN 29,00 Respins
30 TULVAN LUCIAN CIPRIAN 29,00 Respins
31 BULBOACA GHEORGHE MARIUS 28,00 Respins
32 ȚIFREA BLAJ NICUȘOR 28,00 Respins
33 SÎRCA SERGIU DANIEL 26,00 Respins
34 NEGRUȚ CORNEL MIRCEA 25,00 Respins
35 PINTIUTA TIBERIU 24,00 Respins
36 SAS ALEXANDRU PAUL 23,00 Respins
37 BODIU MARIUS DANIEL Absent Respins
38 CIUCIOIU MIRCEA ALEXANDRU Absent Respins
39 MARȚI VLAD Absent Respins
40 SIMUȚ IOAN BENIAMIN Absent Respins

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK  si  continuarea la acest LINK

Rezultat proba scrisa concurs asistent medical generalist cu 6 luni vechime în specialitate în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut în data de 23.09.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de

Asistent medical generalist cu 6 luni vechime în specialitate  la stația/substația Oradea, Aleșd și Salonta

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 ALB TAMARA LAVINIA 42,10 Respins
2 BALOGH ZOLTAN 60,80 Admis
3 BOGDAN FLORICA 44,40 Respins
4 CANTA IULIA FLORINA 73,40 Admis
5 CHETAN RAUL VLAD 67,70 Admis
6 CHIRODEA AGNETA EMILIA 80,50 Admis
7 IANOSTYAK DANIEL RAUL 50,20 Admis
8 JURCA CRINA NICOLETA 53,40 Admis
9 LUP MIRELA 63,90 Admis
10 MOCANU SERGIU 82,50 Admis
11 MORAR CRISTIAN ALEX 44,80 Respins
12 NECHITA ANDREI ALEXANDRU 46,90 Respins
13 PAPP ALEXANDRU 84,00 Admis
14 PERE DAVID BENIAMIN 56,20 Admis
15 POP FLORENTINA 47,80 Respins
16 ROTAR SERGIU VIOREL 60,90 Admis
17 SAICU FLORIN 48,40 Respins
18 SILAGHI ALUNITA LAVINIA 40,30 Respins
19 STURZ REBECA FLORINA 52,00 Admis
20 STIUBE DANA MARGARETA 46,20 Respins
21 TOTOREAN CRISTINA 52,80 Admis
22 TOCA BOGDAN FLORIN 36,50 Respins
23 TURCUS VASILE RADU 76,50 Admis
24 VENTER ADRIAN 58,40 Admis

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 25.09.2019 ora 14,00, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK