Validarea dosarelor de înscriere CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU 6 LUNI VECHIME

ANUNT Validarea dosarelor de înscriere             Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  asistent medical generalist PL în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judetean Bihor substatiile Marghita, Salonta, Săcuieni, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale […]

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ȘOFER AUTOSANITARĂ II LA STAȚIA ORADEA ȘI SALONTA

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la stația Oradea și Salonta Nr. crt. Etapele concursului Datele Data limită de depunere a  dosarelor de înscriere la concurs (în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant) 18.01.2019 ora 1400 Selectarea dosarelor de înscriere […]

ANUNT ORGANIZARE CONCURS SOFER AUTOSANITARĂ II PE DURATA NEDETERMINATĂ – STAȚIA CENTRALĂ ORADEA ȘI LA SUBSTAȚIA SALONTA

ANUNT ORGANIZARE CONCURS                   Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs în perioada 07.01.2019-20.02.2019, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante după cum urmează: 2 posturi de șofer autosanitară II pe durata nedeterminată – stația centrală Oradea și la substația Salonta […]

PRECIZARE CONCURS STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT SI REFERENT DEBUTANT TEMPORAR VACANT

PRECIZARE CONCURS STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT SI REFERENT DEBUTANT TEMPORAR VACANT   La anunțul de concurs cu nr. 15/03.01.2019 și la anunțul de concurs nr. 16/03.01.2019, pentru ocuparea postului vacant de statistician medical debutant, respectiv referent debutant temporar vacant, la capitolul ”Dosarul de concurs va conține obligatoriu următoarele acte” se elimină documentul ”copie permis de conducere”. […]

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT

ANUNT ORGANIZARE CONCURS                   Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs în perioada 03.01.2019-13.02.2019, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante după cum urmează: 1 post statistician medical debutant pe durata nedeterminată – stația centrală Oradea   Condiţii generale comune pentru […]

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS REFERENT DEBUTANT TEMPORAR VACANT

ANUNT ORGANIZARE CONCURS                   Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs în perioada 03.01.2019-05.02.2019, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante după cum urmează: 1 post de referent debutant temporar vacant pe durată determinată – stația centrală Oradea   Condiţii generale […]

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS POST TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL – statia Beius

ANUNT ORGANIZARE CONCURS Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr.24, conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent medical generalist PL, în perioada 12.12.2018-08.02.2019, după cum urmează: Condiţii generale comune pentru participare la concurs: are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre […]