ANUNȚ Validare dosar de înscriere referent de specialitate debutant în cadrul serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare Civilă, Evidența Militară

ANUNȚ

Validare dosar de înscriere

 

 

Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  referent de specialitate debutant în cadrul serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare Civilă, Evidența Militară la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice

În urma verificării de către comisia de concurs a dosarului de înscriere, următorul candidat a fost declarat ADMIS pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Cod  Numeric Identificare

Evaluare Dosar Motivul Respingerii
1 3805 ADMIS

 

 

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de 03.08.2023  ora 1400  la sediul unității, sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

 

Documentul oficial, il gasiti la acest LINK