ANUNȚ Validare dosar de înscriere șofer autosanitară II

     

ANUNȚ

Validare dosar de înscriere

 

 

                        Având în vedere organizarea concursului de ocupare a posturile vacante de șofer autosanitară II de la pozițiile 119, 183, 260, 272 din statul de funcții aprobat la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice.

                       În urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidații au fost  declarați ADMIS/RESPINS pentru a participa la concurs, în funcție de caz:

 

Poziția 119 – Substația Săcuieni

 

Nr.crt.

 

Cod Numeric Identificare

Evaluare Dosar Motivul Respingerii
1. 1958 ADMIS  
2. 1990 ADMIS  
3. 2023 ADMIS  
4. 1934 ADMIS  
5. 2058 ADMIS  
6. 1994 ADMIS  
7. 1935 ADMIS  
8. 1987 ADMIS  

 

Poziția 183 – Substația Bratca

 

Nr.crt.

 

Cod Numeric Identificare

Evaluare Dosar Motivul Respingerii
1. 2018 RESPINS lipsă vechime conform anunț lit. B
2. 2019 ADMIS  
3. 2011 ADMIS  
4. 1915 ADMIS  
5. 1938 ADMIS  
6. 1833 ADMIS  
7. 1947 ADMIS  
8. 1960 ADMIS  
9. 1951 ADMIS  
10. 1952 ADMIS  
11. 1957 ADMIS  
12. 1917 ADMIS  
13. 1924 ADMIS  
14. 1992 ADMIS  
15. 2024 ADMIS  
16. 1854 ADMIS  
17. 1843 ADMIS  
18. 1869 ADMIS  
19. 1991 ADMIS  
20. 2051 ADMIS  
21. 2049 RESPINS permis categoria C expirat

 

Poziția 260 – Substația Marghita

 

Nr.crt.

 

Cod Numeric Identificare

Evaluare Dosar Motivul Respingerii
1. 2065 ADMIS  
2. 2057 ADMIS  
3. 2048 ADMIS  
4. 2022 ADMIS  
5. 2000 ADMIS  
6. 1961 ADMIS  
7. 2064 RESPINS lipsă vechime conform anunț lit. B
8. 1940 ADMIS  
9. 1902 ADMIS  
10. 1988 ADMIS  

 

Poziția 272 – Substația Suplacul de Barcău

 

Nr.crt.

 

Cod Numeric Identificare

Evaluare Dosar Motivul Respingerii
1. 1959 ADMIS  
2. 1916 ADMIS  
3. 1950 ADMIS  
4. 1832 ADMIS  
5. 1982 RESPINS  lipsă vechime conform anunț lit. B
6. 1993 ADMIS  
7. 2009 ADMIS  

 

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de 09.04.2024  ora 1400  la sediul unității,sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

 

               PROBA SCRISĂ VA AVEA LOC ÎN DATA DE 15.04.2024, ORA 12, LA FACULTATEA DE DREPT ORADEA DE PE STRADA GENERAL GHEORGHE MAGHERU, NR. 26, SALA 12, PARTER.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK