ANUNȚ  Privind rezultatul selecției dosarelor  pentru postul de referent II cu studii medii din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, compartiment Administrativ, poziția 396 din statul de funcții

     

ANUNȚ

 Privind rezultatul selecției dosarelor

 pentru postul de referent II cu studii medii din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, compartiment Administrativ, poziția 396 din statul de funcții

 

 

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  referent II, cu studii medii, din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, compartiment Administrativ, poziția 396 din statul de funcții al S.A.J. Bihor, conform prevederilor H.G.nr.1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice.

           În urma verificării de către comisia de concurs a dosarului de înscriere, următorul candidat a fost declarat ADMIS pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Cod Numeric Identificare

Evaluare Dosar Motivul Respingerii
1 2130 ADMIS  

 

 

Proba scrisă se va desfășura în data de 16.04.2024, ora 11:00, la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK