Validarea dosarelor de înscriere concurs Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiilor de Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

      In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 ALB TEODOR CĂLIN ADMIS  
2 ANDRU VASILE DANIEL ADMIS  
3 BALINT IOAN FLORIN ADMIS  
4 BIRIȘ FLORENTIN ADMIS  
5 BLAGA DORIN SAMUEL ADMIS  
6 BODEA HORIA MIHAI ADMIS  
7 BODIU MARIUS DANIEL ADMIS  
8 BORA DANIEL ALIN ADMIS  
9 BORUȚ COSMIN MARIUS ADMIS  
10 BULBOACA GHEORGHE MARIUS ADMIS  
11 CABA LEONTIN FLORIN ADMIS  
12 CIUCIOIU MIRCEA ALEXANDRU ADMIS  
13 COTRĂU GAVRIL MARIUS ADMIS  
14 ERDEI ATTILA ROBERT ADMIS  
15 FILDAN ALIN DACIAN ADMIS  
16 FLORE FLORIN ADMIS  
17 GAVRIȘ CRISTIAN IONUȚ ADMIS  
18 GULEȘ GHIȚĂ VLAD ADMIS  
19 ILLEA ANDREI MIHAI ADMIS  
20 JURĂU BOGDAN ADMIS  
21 LUCACIU TRAIANUS HORIA ADMIS  
22 MANEA ADRIAN ADMIS  
23 MARȚI VLAD ADMIS  
24 NAGY ATTILA ADMIS  
25 NAGY IOAN ATTILA ADMIS  
26 NEGRUȚ CORNEL MIRCEA ADMIS  
27 NUNCIU FLORIN AUREL ADMIS  
28 PINTIUTA TIBERIU ADMIS  
29 ROMÂNEAC MARIUS OVIDIU ADMIS  
30 SARCA CLAUDIU ADMIS  
31 SAS ALEXANDRU PAUL ADMIS  
32 SFERLE DANIEL FLORIN ADMIS  
33 SÎRCA SERGIU DANIEL ADMIS  
34 SIMUȚ IOAN BENIAMIN ADMIS  
35 SUCIU DAN CLAUDIU ADMIS  
36 SZUPORAN IONUȚ FLORIN ADMIS  
37 SZUJOGAN RADU IOAN ADMIS  
38 TĂUT PAUL DANIEL ADMIS  
39 TULVAN LUCIAN CIPRIAN ADMIS  
40 ȚIFREA BLAJ NICUȘOR ADMIS  
41 CHEREJI GHEORGHE BOGDAN RESPINS Lipsă dovadă vechime în specialitate – șofer profesionist, conform O.M.S. nr. 1470/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
42 CUC FLORIN RESPINS Lipsă dovadă vechime în specialitate – șofer profesionist, conform O.M.S. nr. 1470/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
43 GNANDT JANOS RESPINS Lipsă dovadă vechime în specialitate – șofer profesionist, conform O.M.S. nr. 1470/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
44 IANC FLORIAN IOAN RESPINS Lipsă dovadă vechime în specialitate – șofer profesionist, conform O.M.S. nr. 1470/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
45 PURJEA OCTAVIAN MARIUS RESPINS Lipsă dovadă vechime în specialitate – șofer profesionist, conform O.M.S. nr. 1470/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
46 TODOȘ ANGELO EMANUEL RESPINS Lipsă dovadă vechime în specialitate – șofer profesionist, conform O.M.S. nr. 1470/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

 

       Contestațiile se pot depune până la data de 19.09.2019 ora 14.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK