Validarea dosarelor de înscriere asistent medical generalist cu 6 luni vechime în specialitate în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere la concurs

 

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiilor de Asistent medical generalist cu 6 luni vechime în specialitate în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

      In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la următoarea probă de concurs:

 

Nr.crt. Candidat Evaluare dosar Motivul respingerii
1 ALB TAMARA LAVINIA ADMIS  
2 BALOGH ZOLTAN ADMIS  
3 BOCHIS IOANA MARIA RESPINS Lipsă vechime de asistent medical
4 BOGDAN FLORICA ADMIS  
5 CANTA IULIA FLORINA ADMIS  
6 CHETAN RAUL VLAD ADMIS  
7 CHIRODEA AGNETA EMILIA ADMIS  
8 IANOSTYAK DANIEL RAUL ADMIS  
9 JURCA CRINA NICOLETA ADMIS  
10 LUP MIRELA ADMIS  
11 MOCANU SERGIU ADMIS  
12 MORAR CRISTIAN ALEX ADMIS  
13 NECHITA ANDREI ALEXANDRU ADMIS  
14 PAPP ALEXANDRU ADMIS  
15 PERE DAVID BENIAMIN ADMIS  
16 POP FLORENTINA ADMIS  
17 ROTAR SERGIU VIOREL ADMIS  
18 SAICU FLORIN ADMIS  
19 SILAGHI ALUNITA LAVINIA ADMIS  
20 STURZ REBECA FLORINA ADMIS  
21 STIUBE DANA MARGARETA ADMIS  
22 TOTOREAN CRISTINA ADMIS  
23 TOCA BOGDAN FLORIN ADMIS  
24 TURCUS VASILE RADU ADMIS  
25 VENTER ADRIAN ADMIS  

 

       Contestațiile se pot depune până la data de 18.09.2019 ora 14.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK