Validare dosare concurs asistent medical generalist cu 6 luni vechime, la substația Marghita

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  asistent medical generalist cu vechime 6 luni în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judetean Bihor substația Marghita, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BALOGH ZOLTAN ADMIS
2 CICORTAȘ GEORGETA-CORINA ADMIS
3 CHIRODEA AGNETA EMILIA ADMIS
4 NECHITA ANDREI ALEXANDRU ADMIS
5 PERE DAVID BENIAMIN ADMIS
6 POP FLORENTINA ADMIS
7 ROTAR SERGIU VIOREL ADMIS
8 SCHER IOANA DENISA ADMIS
9 SILAGHI ALUNITA LAVINIA ADMIS
10 TOCA BOGDAN FLORIN ADMIS

Contestațiile se pot depune până la data de 04.12.2019 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK