REZULTAT PROBA SCRISĂ La concursul susținut în data de 16.06.2022 pentru ocuparea postului temporar vacant de Asistent medical generalist la Substația Beiuș – SAJ Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut în data de 16.06.2022 pentru ocuparea postului temporar vacant de Asistent medical generalist la Substația Beiuș – SAJ Bihor

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 Toma Adina Rodica 69,16 ADMIS
2 Rotar Sergiu Viorel 47,56 RESPINS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 17.06.2022 ora 15,00, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA SCRISĂ La concursul susținut în data de 16.06.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de șofer autosanitară II la Stația Oradea, Substația Salonta și Substația Marghita – SAJ Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut în data de 16.06.2022 pentru ocuparea posturilor temporar vacante de șofer autosanitară II la Stația Oradea, Substația Salonta și Substația Marghita – SAJ Bihor

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 BÂRȚAN SERGIU LUCIAN 70,00 ADMIS
2 BODIU MARIUS DANIEL 85,00 ADMIS
3 FĂT ADRIAN NICOLAE 65,00 ADMIS
4 GÂRDAN EMANUEL CRISTIAN 70,00 ADMIS
5 LAZĂR PAUL ADRIAN 80,00 ADMIS
6 LUPOU DUMITRU 75,00 ADMIS
7 MERGE MIRCEA MARIAN 70,00 ADMIS
8 TURZO GABRIEL SEBASTIAN ABSENT RESPINS
9 VAȘADI LORAND ADALBERT 80,00 ADMIS

Substația Salonta 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 ARDELEAN MARIUS OVIDIU 85,00 ADMIS
2 GALL MIRCEA LOREDAN 75,00 ADMIS
3 ILIE DUMITRU 70,00 ADMIS
4 PAL VASILE DORIN 70,00 ADMIS

 

Substația Marghita

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 GULEȘ GHIȚĂ VLAD 85,00 ADMIS
2 PURCAR MARIUS 50,00 ADMIS
3 SFERLE DANIEL 80,00 ADMIS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 17.06.2022 ora 15,00, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT CONTESTAȚIE la proba  de validare a dosarelor pentru posturile vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

REZULTAT CONTESTAȚIE

la proba  de validare a dosarelor pentru posturile vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

 

 

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare Dosar Observații
1 Orboi Nicolae RESPINS Lipsă dovadă vechime în specialitate – șofer profesionist, conform O.M.S. nr. 1470/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Lipsă diplomă/certificat/adeverință de absolvire a cursului de ambulanțier

 

    

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Declaratii avere si interese 2022

Declaratiile de avere si interese ale conducerii SAJ Bihor 2022

Manager General

dr. VENTER Liciniu

2022: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Director medical

dr. BONDAR Tiberiu

2022: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Director economic

ec. LERINT Simona

2022: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Director tehnic

ing. STANGA Adrian

2022: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Asistent sef

as. GENCSI Laszlo

2022: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef serviciu RUNOS

MATEI Eugen

2022: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef serviciu financiar contabil

CRAINIC Felicia

2022: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef serviciu miscare exploatare auto

CABAI Mihai

2022: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef Serviciu Achizitii Publice

ref. NISTOR Sebastian

2022: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef Serviciu Administrativ

PORUMB Irina

2022: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

ANUNT Validarea dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a funcţiilor de Şofer Autosanitară II, Asistent Medical Generalist

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiilor de Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

      In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

 

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BÂRȚAN SERGIU LUCIAN ADMIS  
2 BODIU MARIUS DANIEL ADMIS  
3 FĂT ADRIAN NICOLAE ADMIS  
4 GÂRDAN EMANUEL CRISTIAN ADMIS  
5 LAZĂR PAUL ADRIAN ADMIS  
6 LUPOU DUMITRU ADMIS  
7 MERGE MIRCEA MARIAN ADMIS  
8 TURZO GABRIEL SEBASTIAN ADMIS  
9 VAȘADI LORAND ADALBERT ADMIS  
10 ORBOI NICOLAE RESPINS Lipsă dovadă vechime în specialitate – șofer profesionist, conform O.M.S. nr. 1470/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Lipsă diplomă/certificat/adeverință de absolvire a cursului de ambulanțier

 

  

Substația Salonta 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 ARDELEAN MARIUS OVIDIU ADMIS  
2 GALL MIRCEA LOREDAN ADMIS  
3 ILIE DUMITRU ADMIS  
4 PAL VASILE DORIN ADMIS  

 

Substația Marghita

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 GULEȘ GHIȚĂ VLAD ADMIS  
2 PURCAR MARIUS ADMIS  
3 SFERLE DANIEL ADMIS  

 

       Contestațiile se pot depune până la data de 09.06.2022 ora 15.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 

 

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de Asistent Medical Generalist în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

 

Substația Beiuș

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 ROTAR SERGIU VIOREL ADMIS  
2 TOMA ADINA RODICA ADMIS  

 

        Contestațiile se pot depune până la data de 09.06.2022 ora 15.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

    

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

PRECIZARE TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL generalist – 1 post la substația Beiuș

PRECIZARE TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE PENTRU

POSTUL DE ASISTENT MEDICAL

 

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistent medical generalist – 1 post la substația Beiuș, tematica și bibliografia de concurs este următoarea:

 

            Pentru postul temporar vacant de asistent medical generalist tematica și bibliografia de concurs este următoarea:

 

            Bibliografie

 

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat  Ed.II, 2016 (https://ambulantabihor.ro>uz intern/ghid-erc)
 2. Protocoale ERC (https://ambulantabihor.ro> uz intern/ghid-erc);
 3. Ordin MS nr.1091/2006, privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 4. Ordin MS nr.1092/2006 – privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
 5. Ordinul nr.2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;
 6. Ordin MS nr.2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 7. Urgențe medico-chirurgicale – Lucreția Titircă;
 8. Ordin MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
 9. Ghidul asistentului medical din prespital – SAJ CLUJ – 2015 (https://ambulantabihor.ro> uz intern/ghid-erc)

 

            Tematica pentru punctele 1,2,7 și 9 din bibliografie este următoarea:

 

 1. Capitolul – Sindromul de insuficiență respiratorie acută – pct. 9 bibliografie;
 2. Capitolul – Sindromul coronorian acut – 9 bibliografie;
 3. Capitolul – Tulburări în formarea impulsului electric – pct. 9 bibliografie;
 4. Capitolul – Sindromul HTA – pct. 9 bibliografie;
 5. Capitolul – Arteriopatii, tromboflebite profunde – pct. 9 bibliografie;
 6. Capitolul – Șocul – pct. 9 bibliografie;
 7. Capitolul – Coma – pct. 9 bibliografie;
 8. Capitolul – Sincopa și lipotimia – pct. 9 bibliografie;
 9. Capitolul – Suportul vital de bază și defibrilarea externă automată la adult – pct. 2 bibliografie;
 10. Capitolul – Suportul vital avansat la adult – pct. 2 bibliografie;
 11. Capitolul – Stopul cardiac în circumstanțe speciale – pct. 2 bibliografie;
 12. Capitolul – Urgențe abdominale – pct. 7 bibliografie;
 13. Capitolul – Urgențe renale și urologie – pct. 7 bibliografie;
 14. Capitolul – Intoxicațiile acute exogene – pct. 7 bibliografie;
 15. Capitolul – Urgențe în obstetrică ginecologie – pct. 7 bibliografie;
 16. Capitolul – Trauma – pct. 1 bibliografie.

          Pentru punctele 1,2,7 și 9 din bibliografie, candidații vor avea în vedere doar capitolele indicate în tematica de mai sus.

          Pentru punctele 3,4,5,6 și 8 din bibliografie, candidații vor avea în vedere întregul conținut al actului normativ.

 

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PENTRU ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE șef depozit I – 1 post în cadrul serviciului Mișcare și Exploatare Auto, în perioada 03.06.2022 – 05.07.2022.

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de șef depozit I – 1 post în cadrul serviciului Mișcare și Exploatare Auto, în perioada 03.06.2022 – 05.07.2022.

 

                        La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant descris mai sus poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale și condițiile specifice stabilite prin fișa postului, în conformitate cu prevederile art. 2 din regulamentul aprobat de HG 286/2011.

 

            Denumirea postului vacant din statul de funcții aprobat:

 

 1. Șef depozit I – poziția 374 – Serviciul Mișcare și Exploatare Auto;

 

            Condițiile generale de ocupare a postului vacant de șef depozit I:

 

 1. a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d)are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 

            Condițiile specifice de ocupare a postului vacant de șef depozit I, conform art. 4 din regulamentul aprobat de HG 286/2011, stabilite prin fișa postului:

 

 1. Șef depozit I:
 1. diplomă de bacalaureat, conform OMS 1470/2011;
 2. 3 ani vechime în activitate, conform OMS 1470/2011;
 3. Cunoșințe de operare pe calculator, dovedite cu adeverință sau diplomă;
 4. Permis de conducere categoria B;
 5. Certificat operator serviciul mobil terestru.

 

             Documentele solicitate candidaților: în conformitate cu prevederile art. 6 din regulamentul de concurs aprobat de HG 286/2011,  dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în care se menționează postul și poziția pentru care candidează – document ce se eliberează de către instituție la înscriere;
 2. b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

c.1) șef depozit I – diplomă de bacalaureat, permis de conducere, adeverință/diplomă curs operare calculator, certificat operator serviciul mobil terestru;

 1. d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie, din care să reiasă 3 ani vechime în activitate;
 2. e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 3. f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 4. g)curriculum vitae;

 

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

 • proba scrisă, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 28.06.2022, ora 12:00;
 • proba interviului, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 01.07.2022, ora 10:00.

 

            Bibliografia şi, după caz, tematica:

 

Pentru postul vacant șef depozit I  bibliografia de concurs este următoarea:

 

 1. Legea nr. 22/1969, privind angajarea gestionarilor, cu modificările și completările ulterioare.
 2. HG 2230/1969, privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Ordinul MFP nr. 2861/2009,  privind inventarierea, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Ordinul MFP 2634/2015, privind documentele financiar contabile, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 319/2006, privind sănătatea și securitatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Legea nr. 132/2010, privind colectarea selectivă a deșeurilor,  cu modificările și completările ulterioare.

 

            Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune contestație şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 • Depunerea dosarelor de către candidați – termen limită pentru depunere 20.06.2022- ora 14:00;
 • Evaluarea dosarelor candidaților: 21.06.2022 – ora 10:00;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 21.06.2022 – ora 15:00;
 • Depunere contestatie soluționare evaluare dosare: 22.06.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestații evaluare dosare: 23.06.2022 – ora 15:00
 • Afișare rezultate contestatii evaluare dosare: 23.06.2022 – ora 15:00
 • Proba scrisă: 28.06.2022 – ora 12:00;
 • Afișare rezultate proba scrisă: 28.06.2022- ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 29.06.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatului: 30.06.2022 – ora 15:00
 • Proba interviu: 01.07.2022 – ora 10:00
 • Afișare rezultate proba interviu: 01.07.2022- ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor la proba interviu: 04.07.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestațiilor la proba interviu și afișarea rezultatului: 05.07.2022 – ora 12:00
 • Afișarea rezultatelor finale: 05.07.2022 – ora 15:00.

 

 

     Dosarele pentru înscriere la concurs se pot depune zilnic între orele 08:00-15:00, la sediul SAJ Bihor din str. Evreilor Deportați nr. 24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

     Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  20.06.2022 ora 14:00.  

     Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel. 0359412128, interior 215 sau 235.

     Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Evreilor Deportați nr. 24 Oradea.

 

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK