ANUNT Validarea dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a funcţiilor de Şofer Autosanitară II, Asistent Medical Generalist

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiilor de Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

      In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

 

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BÂRȚAN SERGIU LUCIAN ADMIS  
2 BODIU MARIUS DANIEL ADMIS  
3 FĂT ADRIAN NICOLAE ADMIS  
4 GÂRDAN EMANUEL CRISTIAN ADMIS  
5 LAZĂR PAUL ADRIAN ADMIS  
6 LUPOU DUMITRU ADMIS  
7 MERGE MIRCEA MARIAN ADMIS  
8 TURZO GABRIEL SEBASTIAN ADMIS  
9 VAȘADI LORAND ADALBERT ADMIS  
10 ORBOI NICOLAE RESPINS Lipsă dovadă vechime în specialitate – șofer profesionist, conform O.M.S. nr. 1470/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Lipsă diplomă/certificat/adeverință de absolvire a cursului de ambulanțier

 

  

Substația Salonta 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 ARDELEAN MARIUS OVIDIU ADMIS  
2 GALL MIRCEA LOREDAN ADMIS  
3 ILIE DUMITRU ADMIS  
4 PAL VASILE DORIN ADMIS  

 

Substația Marghita

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 GULEȘ GHIȚĂ VLAD ADMIS  
2 PURCAR MARIUS ADMIS  
3 SFERLE DANIEL ADMIS  

 

       Contestațiile se pot depune până la data de 09.06.2022 ora 15.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 

 

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de Asistent Medical Generalist în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

 

Substația Beiuș

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 ROTAR SERGIU VIOREL ADMIS  
2 TOMA ADINA RODICA ADMIS  

 

        Contestațiile se pot depune până la data de 09.06.2022 ora 15.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

    

Documentul oficial il gasiti la acest LINK