Validarea dosarelor de înscriere concurs asistent medical generalist S si asistent medical generalist principal S

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  asistent medical generalist S si asistent medical generalist principal S în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor – Statia Oradea, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

Asistent medical generalist S

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 LAJOS CSONGOR CSABA ADMIS

Asistent medical generalist principal S

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 AVĂŞAN IOANA ADMIS
2 CIORBA ANAMARIA ADMIS
3 FLORE MIRELA DANIELA ADMIS

Contestațiile se pot depune până la data de 11.01.2017 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK