ANUNT promovare asistent medical principal PL în asistent medical principal S

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

 

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen în data de 08.09.2021, pentru promovarea a doi asistenți medicali principali cu studii postliceale în asistenți medicali principali cu studii superioare S.

 

 Condiţii specifice de promovare din asistent medical principal PL în asistent medical principal S

 • Absolvirea de studii superioare de lungă durată în domeniul asistent medical generalist.
 • Certificat de grad principal.

 

Examenul se va desfășura în data de 08.09.2021, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.MAI, București 2009 (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc)
 1. Protocoale ERC (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc);
 2. Ordin MS nr.1091/2006, privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 3. Ordin MS nr.1092/2006 – privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
 4. Ordinul nr.2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;
 5. Ordin MS nr.2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 6. Urgențe medico-chirurgicale – Lucreția Titircă;
 7. Ordin MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
 8. Ghidul asistentului medical din prespital – Editura ASIDU – 2017.

 

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, din strada Evreilor Deportați nr.24, Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK