Rezultat proba practica concurs asistent medical generalist PL

REZULTAT PROBA PRACTICĂ

Pentru funcţia temporar vacanta de asistent medical generalist PL

STATIA ORADEA

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Rezultat final
1 LUKACS AMALIA 95,00 ADMIS

Contestaţie la proba practică se poate depune până la data de 18.01.2017 ora 14 00 , la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

Rezultat proba scrisa concurs asistent medical generalist PL

 REZULTAT PROBA SCRISA

Statia Oradea

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 LUKACS AMALIA 70 ADMIS
2 CERERE ANONIMATA 25 RESPINS
3 BRINDEA MADALINA CORNELIA …….. LIPSA ACTE SPEC.

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 12.01.2017  ora 1500, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Validarea dosarelor de înscriere concurs asistent medical PL

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

             Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  asistent medical generalist PL în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor Statia Oradea, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BRINDEA MADALINA CORNELIA ADMIS
2 LUKACS AMALIA ADMIS
3 SFERLE DANIEL FLORIN ADMIS

Contestațiile se pot depune până la data de 04.01.2017 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

Rezultat final concurs post vacant de Șef Serviciu financiar contabilitate la SAJ Bihor

REZULTAT FINAL 

PENTRU POSTUL  DE CONDUCERE VACANT

DE SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE LA SAJ BIHOR

NrCrt Candidat Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

 

LERINT SIMONA PETRONELA

 

 

90,00

 

94,33

 

92,17

 

ADMIS

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

Rezultat proba interviu concurs post vacant de Șef Serviciu financiar contabilitate la SAJ Bihor

 REZULTAT PROBA INTERVIU

pentru postul de conducere vacant de șef serviciu financiar contabilitate la SAJ Bihor

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 LERINT SIMONA PETRONELA 94,33 ADMIS

Contestaţie la proba de interviu se poate depune în data de 22.11.2016 până la ora 14.00 la sediul unitătii ,serviciu RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Rezultat final concurs post vacant de Șef Birou Administrativ SAJ Bihor

 REZULTAT FINAL 

PENTRU POSTUL VACANT   DE SEF BIROU ADMINISTRATIV LA SAJ BIHOR

NrCrt Candidat Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

 

PORUMB IRINA

 

 

92,00

 

91,53

 

91,77

 

ADMIS

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Rezultat final concurs post vacant de Șef Serviciu Miscare si Exploatare la SAJ Bihor

REZULTAT FINAL 

PENTRU POSTUL  DE CONDUCERE VACANT DE SEF SERVICIU MISCARE SI EXPLOATARE AUTO LA SAJ BIHOR

NrCrt Candidat Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

 

STÂNGĂ ADRIAN

 

 

92,00

 

96,17

 

94,09

 

ADMIS

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Rezultat proba scrisa dupa contestatie pentru postul de conducere vacant de Sef Serviciu financiar contabilitate la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

dupa contestatie pentru postul de conducere vacant de Sef Serviciu financiar contabilitate la SAJ Bihor

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observatii
1 HALAS ANA LENUTA 60,00 RESPINS

Presedinte ec.Coraic Erzsebet

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Rezultat proba scrisa concurs post vacant de Șef Serviciu financiar contabilitate la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut in data de 14.11.2016 pentru postul  de conducere vacant de Șef Serviciu financiar contabilitate la SAJ Bihor

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 LERINT SIMONA PETRONELA 90,00 ADMIS
2 HALAS ANA LENUTA 60,00 RESPINS
3 CRAINIC FELICIA CORNELIA 25,00 RESPINS

     Contestaţie la proba scrisă se poate depune în data de 16.11.2016 până la ora 14.00 la sediul unitătii ,serviciu RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Rezultat proba scrisa interviu post vacant de Șef Birou Administrativ SAJ Bihor

REZULTAT PROBA INTERVIU

      La proba sustinuta in data de 11.11.2016 pentru postul vacant de Șef birou administrativ la SAJ Bihor

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 PORUMB IRINA 91,53 ADMIS

Contestaţie la proba de interviu se poate depune în data de 15.11.2016  până la ora 14.00 la sediul unitătii ,serviciu RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK