VALIDARE DOSARE INSCRIERE CONCURS POST TEMPORAR VACANT REFERENT DEBUTANT

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

             Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei temporar vacante de  Referent debutant în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarului de înscriere depus de candidat, următorul candidat a fost declarat Admis/Respins pentru a participa la concurs:

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 COSTA MADALIN IOAN ADMIS

   Contestațiile se pot depune până la data de 14.01.2019 ora 14.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK