Validarea dosarelor de înscriere concurs referent de specialitate grad I in cadrul Serviciului Mișcare și Exploatare Auto, Întreținere și Reparații Auto, Revizie Tehnică

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

  

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  referent de specialitate grad I în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.  In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorul candidat a fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 POP VASILE LIVIU ADMIS  

Contestațiile se pot depune până la data de 06.09.2019 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK