Validarea dosarelor de înscriere concurs post de Șef serviciu financiar contabilitate

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului  de conducere vacant de  Șef serviciu financiar contabilitate în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011,modificata prin HG.nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 CRAINIC FELICIA ADMIS
2 HALAS ANA LENUTA ADMIS
3 LERINT SIMONA PETRONELA ADMIS
4 TIȘE IOANA MARGARETA RESPINS LIPSA CONDITII SPECIFICE

Contestațiile se pot depune în data de 09.11.2016 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK