Validarea dosarelor de înscriere concurs asistent medical PL

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

             Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  asistent medical generalist PL în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor Statia Oradea, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BRINDEA MADALINA CORNELIA ADMIS
2 LUKACS AMALIA ADMIS
3 SFERLE DANIEL FLORIN ADMIS

Contestațiile se pot depune până la data de 04.01.2017 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK