Validarea dosarelor de înscriere asistent medical generalist PL

ANUNT – Validarea dosarelor de înscriere

     Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  asistent medical generalist PL în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor Substația Salonta, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.           

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK