VALIDARE DOSARE INSCRIERE CONCURS post temporar vacant de asistent medical generalist PL

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  asistent medical generalist PL cu vechime 6 luni în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judetean Bihor substațiile Marghita și Suplacu de Barcău, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 IANOSTYAK DANIEL RAUL ADMIS  
2 NECHITA ANDREI ALEXANDRU ADMIS  
3 POP FLORENTINA ADMIS  
4 SILAGHI ALUNITA LAVINIA ADMIS  
5 TIRLE MINODORA LAVINIA ADMIS  

 

Contestațiile se pot depune până la data de 24.10.2019 ora 1200 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Documentele oficiale, calendarul de concurs, bibliografia si tematica de concurs le gasiti la acest LINK