VALIDARE DOSARE INSCRIERE CONCURS POST TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL – statia Beius

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

             Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  asistent medical generalist PL în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judetean Bihor staţia Oradea, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 LUKACS AMALIA ADMIS  
2 MOCANU SERGIU ANDREI ADMIS  

Contestațiile se pot depune până la data de 21.12.2018 ora 1500 la sediul unității,

Serviciul RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK